Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
11-2 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Haz. 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Kodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi Ss, 256-271
Reception Analysis of the Yasak Elma Series in the Context of Encoding/Decoding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Şaylan - Ercan Taşkın - Sarmaz Azimov  
Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama Ss, 272-289
The Role of Social Media in City Branding: An Application in TR33 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut992
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Avni Kırmacı - Habibe Özçelik  
KOBİ Nitelikli Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Gıda Güvenliği Bilgisinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi Ss, 290-303
The Effect of Food Safety Information on Intention to Revisit in SME Qualified Food and Beverage Enterprises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgeriş - Faris Karahan - Neslihan Demircan - Işık Sezen - Ayşe Karahan  
Türkiye’nin Dünya Fuarı Deneyimi: Expo 2016 Antalya Üzerine Bir İnceleme Ss, 304-319
Turkey’s World Exhibition Experience: A Study on Expo 2016 Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Dönmez - Ayşenur Hüsam - Sevgi Öztürk  
Parkların Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi: Karabük Kent Merkezi Örneği Ss, 320-338
Investigation of Parks from Landscape Architecture: Karabük City Center Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem Bakır  
Var Olan Düzenin Değişimi: Coronavirüs Sonrası Dünyayı Neler Bekliyor? Ss, 339-346
Change of the Existing Order: What Awaits the Post-Coronavirus World?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsnü Kasar  
Türk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi Ss, 347-358
Stages of Turkish Cuisine and Investigation of Kitchen Synthesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut960
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi Konak - Ayşenur Ateşgöz  
Resimli Cerrahiyye-i İlhaniyye Nüshalarının Osmanlı Resim Sanatı Açısından İncelenmesi Ss, 359-378
An Investigation of the Cerrahiyye-i İlhaniyye Copies in terms of the Ottoman Art of Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin Ayaz - Fatih Musellim  
Yerli Turistlerin Fiyat Algısı Üzerine Bir Araştırma Ss, 379-395
A Study on the Price Perception of Domestic Tourists
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Bogenç  
Bireylerde Doğa Bilincinin Gelişmesinde Çevre Eğitiminin Rolü Ss, 396-407
The Role of Environmental Education in the Development of Nature Awareness in Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah Cansu - Mehmet Bahar  
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistler ile Turist Rehberi Sayılarının Karşılaştırmalı Analizi Ss, 408-419
A Comparative Analysis Between the Numbers of Tourist Guides and the Tourists Visiting Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem Çalışıcı Pala  
Şekillendirilmiş Çömlekçi Kilinin En Düşük Pişme Derecesine Dair Basit Bir Deney Ss, 420-432
A Simple Experiment on the Lowest Firing Degree of Shaped Pottery Clay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri