Türkçe

Quick accessÖzet


Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama
Kentler, daha fazla ziyaretçiyi, kârlı yatırımı çekme, daha fazla nitelikli iş gücünü barındırma ve sahip olduğu değerleri koruma, geliştirme motivasyonuyla kurum markaları gibi yönetilebilmektedir. Şehirler marka şehir olma sürecinde doğal olarak tanınırlığını daha fazla artırmak zorundadır. Özellikle turizm sektöründe şehirlerin gücünü ortaya çıkarmak için internet ortamı ve sosyal medya araçları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve internet alanında oluşturulan sosyal medya hesapları şehrin tanıtımına faydası bulunmakta ve turizm hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, internet kullanım oranındaki hızlı artış ve daha fazla insanın her geçen gün çevrimiçi platformlarda aktif olması nedeniyle kent markaları da sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, marka, markalaşma, internet, sosyal medya kavramları ışığında, şehir markalaşma sürecinde internet ve sosyal medya araçlarının rollerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular sosyal medyanın şehirlerin tanıtımında etkili olduğunu göstermiştir. Marka şehir olmak için yatırımların arttırılması ve şehirlerin günümüzde pazarlama iletişimi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medyadan faydalanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Marka, Sosyal Medya, TR33 Bölgesi, İçerik Analizi, Şehir Markası.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri