Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Var Olan Düzenin Değişimi: Coronavirüs Sonrası Dünyayı Neler Bekliyor?
(Change of the Existing Order: What Awaits the Post-Coronavirus World? )

Author : İrem Bakır    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 339-346


Özet
Dünya tarihinde yaşanan kırılmalar sonucunda gerek sosyal gerekse ekonomik alan çeşitli değişikler geçirmiştir. Bu alanlarda yaşanan dönüşümler özellikle idari yapıları, durumun ihtiyaç ve isteğine göre yeniden tanımlanmaya itmiştir. Geleneksel devlet anlayışından modern devlet anlayışına veya geleneksel yönetim anlayışından yeni yönetim anlayışına geçiş gibi dönemler, bu tür kırılmalar sonucunda gerçekleşmiştir. Devlet çatısı altında yer alan bütün yapı ve kurumların da birbirine bağlı olması, herhangi birinde tezahür edecek değişikliğin bütün bir yapıyı etkilemesine sebep olmuştur. Günümüzde yaşanana küresel pandemi, kırılma olarak nitelendirilen dönemler arasında yer almaya başlamıştır. COVID-19 olarak adlandırılan virüs, tüm devletleri derinden sarsmış, ulusal ve uluslararası hareketlilik durma noktasına gelmiştir. Tüm dünya ülkeleri karşılaşılan bu güç durumdan en kısa sürede çıkabilmenin yollarını ararken bir yandan da kamudan özele tüm yönetim birimleri için farklı işleyiş modellerini hayata geçirmiştir. Teknolojik ürünler ve dijital platformlar, zamanın en önemli unsurları haline gelmiştir. Şimdiden pandemi sonrasında ne tür çıktıların olacağı ve salgının ne tür değişikliğe yol açacağı tartışılmaktadır. Bu sebeple ilk olarak; 1929 Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, idari yapının dönüşümü açısından irdelenmiştir. Ardından bu bilgiler ışığında, pandemi sonrası kamu idarelerinin yapı ve işleyişinde görülebilecek farklılıklar değerlendirilmiştir. Bunun yanında ekonomik ve toplumsal düzeylerde oluşabilecek muhtemel gelişmeler ve yansımalar üzerine de çeşitli fikirler öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, Yeni Kamu Yönetimi, COVID-19, Refah Devleti

Abstract
As a result of the breaks in the history of the world, both the social and economic spheres have undergone various changes. The transformation in these areas has pushed administrative structures, in particular, to be redefined according to the needs and desires of the situation. Such changes have resulted from the transition from a traditional state approach to a modern state approach, or from a traditional management approach to a new management approach. The interconnection of all structures and institutions under the state roof has caused any change to affect the whole structure. Today’s global pandemic has started to be among the periods described as breaking. The virus, called COVID-19, has deeply shaken all states, and national and international mobility has come to a standstill. All countries of the world have implemented different functioning models for all administrative units, from public to private, while looking for ways to get out of this difficult situation as soon as possible. Technological products and digital platforms have become the most important elements of the time. It is already being discussed what kind of output will be after the pandemic and what kind of change the outbreak will lead to. For this reason, the Depression of 1929 and the period after the Second World War were first examined in terms of the transformation of the administrative structure. Considering this information, differences in the structure and functioning of public administrations after the pandemic were evaluated. In addition, various ideas have been put forward on possible developments and reflections that may occur at the economic and social levels.

Keywords
Neoliberalism, New Public Management, COVID-19, Welfare State

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri