Türkçe

Quick accessKodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi
(Reception Analysis of the Yasak Elma Series in the Context of Encoding/Decoding )

Author : Mevlüt Can Koçak   - Olgun Küçük  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 256-271


Özet
Televizyon izleyicisi içerikleri alımlarken aktif veya pasif davranış biçimleri geliştirebileceklerini iddia eden iletişim yaklaşımları vardır. Diğer yandan televizyon içeriklerinin toplumsal kültürün ne denli aktarıcısı olduğu konusu da bir sorun oluşturmaktadır. Televizyon izlencelerinin alımlanması konusunda Stuart Hall tarafından kodlama/kodaçımlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında FOX TV ekranlarında 2018 yılından bu yana yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisi izleyici alımlaması bağlamında ele alınmıştır. Amaçlı örneklem tekniğinin kullanıldığı araştırmada Trabzon il merkezinde yaşayan 10 ev kadınına yüz yüze görüşme yoluyla dizi hakkında sorular sorulmuş, kadınların dizide kodlanan mesajları nasıl alımladıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda kadınların yarıdan çoğu diziyi eğlenceli ve keyifli buldukları için izlediklerini ifade etmiştir. Yine katılımcıların çoğu dizideki kadın temsillerinin olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların neredeyse tamamı dizinin Türk kültürüne zarar verdiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan kadınlar dizide kendilerini rahatsız eden en az bir unsur olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların bazıları dizide yer alan oyunculara kendilerini benzettiklerini söylemekte, yarısı ise dizdeki bir karakterin yerinde olmak istediğini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, Yasak Elma Dizisi, Kodlama/Kodaçımlama

Abstract
There are communication approaches that claim that television viewers can develop active or passive behaviors while receiving content. On the other hand, the issue of how much television content is a transmitter of social culture is a problem. The encoding/decoding method was developed by Stuart Hall for the reception of television shows. Within the scope of this study, the Yasak Elma series, which has been broadcasting on FOX TV since 2018, is discussed in the context of audience perception. In the study, in which a purposeful sampling technique was used, 10 housewives living in the city center of Trabzon were asked questions about the series through face-to-face interviews, and it was examined how the women received the messages encoded in the series. As a result of the research, more than half of the women stated that they watched the series because they found it fun and enjoyable. Most of the participants stated that the female representation in the series was negative. Almost all of the participants thought that the series harms Turkish culture. The women participating in the study suggested that there is at least one element in the series that bothers them. Some of the participants said that they liken themselves to the actors in the series, and half of them expressed that they want a character in the series to be in their place.

Keywords
TV Series, Yasak Elma Series, Encoding/Decoding

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri