Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Özet


Var Olan Düzenin Değişimi: Coronavirüs Sonrası Dünyayı Neler Bekliyor?
Dünya tarihinde yaşanan kırılmalar sonucunda gerek sosyal gerekse ekonomik alan çeşitli değişikler geçirmiştir. Bu alanlarda yaşanan dönüşümler özellikle idari yapıları, durumun ihtiyaç ve isteğine göre yeniden tanımlanmaya itmiştir. Geleneksel devlet anlayışından modern devlet anlayışına veya geleneksel yönetim anlayışından yeni yönetim anlayışına geçiş gibi dönemler, bu tür kırılmalar sonucunda gerçekleşmiştir. Devlet çatısı altında yer alan bütün yapı ve kurumların da birbirine bağlı olması, herhangi birinde tezahür edecek değişikliğin bütün bir yapıyı etkilemesine sebep olmuştur. Günümüzde yaşanana küresel pandemi, kırılma olarak nitelendirilen dönemler arasında yer almaya başlamıştır. COVID-19 olarak adlandırılan virüs, tüm devletleri derinden sarsmış, ulusal ve uluslararası hareketlilik durma noktasına gelmiştir. Tüm dünya ülkeleri karşılaşılan bu güç durumdan en kısa sürede çıkabilmenin yollarını ararken bir yandan da kamudan özele tüm yönetim birimleri için farklı işleyiş modellerini hayata geçirmiştir. Teknolojik ürünler ve dijital platformlar, zamanın en önemli unsurları haline gelmiştir. Şimdiden pandemi sonrasında ne tür çıktıların olacağı ve salgının ne tür değişikliğe yol açacağı tartışılmaktadır. Bu sebeple ilk olarak; 1929 Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, idari yapının dönüşümü açısından irdelenmiştir. Ardından bu bilgiler ışığında, pandemi sonrası kamu idarelerinin yapı ve işleyişinde görülebilecek farklılıklar değerlendirilmiştir. Bunun yanında ekonomik ve toplumsal düzeylerde oluşabilecek muhtemel gelişmeler ve yansımalar üzerine de çeşitli fikirler öne sürülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, Yeni Kamu Yönetimi, COVID-19, Refah Devleti

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri