Türkçe

Quick accessÖzet


Türkiye’nin Dünya Fuarı Deneyimi: Expo 2016 Antalya Üzerine Bir İnceleme
Expo organizasyonları (Uluslararası fuarlar) dünya genelinde 19. yüzyıldan bu yana düzenlenen uluslararası büyük çaplı organizasyonlardır. Mega etkinlikler olarak da adlandırılan expo organizasyonları, başlangıçta sanayi devriminin de etkisiyle daha çok sanayi üretimi, teknolojik ürünlerin tanıtımı ve ticarete dayalı olarak düzenlenmiştir. Ancak 20. yüzyılın sonları ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel sorunlarla beraber sürdürülebilirlik kavramı expo organizasyonlarında hakim tema haline gelmiştir. Bu organizasyonlar ev sahibi şehirler için sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel, eğitim, kentsel yeşil altyapı, uluslararası tanıtım ve prestij sağlama gibi birçok alanda katkılar sağlamaktadır. Türkiye de cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde bu etkinliklere ilgi duymuştur. Türkiye ilk kez Osmanlı Devleti döneminde 1851 Londra Expo organizasyonu ile katıldığı bu organizasyonlara, 2016 yılında Antalya ilinde ev sahipliği yapmış, 2021 yılında ise Hatay ilinde ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’nin expo deneyimine ait bilgilerin derlendiği bu çalışmada, Expo 2016 Antalya’nın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uygulamaları değerlendirilerek, expo fuar alanının bundan sonraki süreçte sürdürülebilir kullanımı için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Antalya, Expo, Türkiye, Sürdürülebilirlik, Turizm

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri