Türkçe

Quick accessÖzet


Kodlama-Kodaçımlama Bağlamında “Yasak Elma” Dizisinin Alımlama Analizi
Televizyon izleyicisi içerikleri alımlarken aktif veya pasif davranış biçimleri geliştirebileceklerini iddia eden iletişim yaklaşımları vardır. Diğer yandan televizyon içeriklerinin toplumsal kültürün ne denli aktarıcısı olduğu konusu da bir sorun oluşturmaktadır. Televizyon izlencelerinin alımlanması konusunda Stuart Hall tarafından kodlama/kodaçımlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında FOX TV ekranlarında 2018 yılından bu yana yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisi izleyici alımlaması bağlamında ele alınmıştır. Amaçlı örneklem tekniğinin kullanıldığı araştırmada Trabzon il merkezinde yaşayan 10 ev kadınına yüz yüze görüşme yoluyla dizi hakkında sorular sorulmuş, kadınların dizide kodlanan mesajları nasıl alımladıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda kadınların yarıdan çoğu diziyi eğlenceli ve keyifli buldukları için izlediklerini ifade etmiştir. Yine katılımcıların çoğu dizideki kadın temsillerinin olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların neredeyse tamamı dizinin Türk kültürüne zarar verdiğini düşünmektedir. Araştırmaya katılan kadınlar dizide kendilerini rahatsız eden en az bir unsur olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların bazıları dizide yer alan oyunculara kendilerini benzettiklerini söylemekte, yarısı ise dizdeki bir karakterin yerinde olmak istediğini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, Yasak Elma Dizisi, Kodlama/Kodaçımlama

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri