Türkçe

Quick accessÖzet


Bireylerde Doğa Bilincinin Gelişmesinde Çevre Eğitiminin Rolü
Doğayı tükenmez bir kaynak olarak gören bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskılar oluşturarak çevre sorunlarına neden olmuştur. Doğal kaynaklara olan talep ve hızla artan çevre kirliliği nedeniyle okullarda çevre eğitimi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma önlisans düzeyinde verilen çevre eğitiminin önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerin çevre hakkındaki bilgilerini, çevreye yardımcı olma konusundaki tutumlarını ve çevre koruma konusunda üstlendikleri sorumlulukları irdelemek amacıyla kurgulanmıştır. Çalışmada önlisans düzeyinde çevre eğitimi alan ve almayan öğrenci gruplarının çevre duyarlılıklarının ölçmesine yönelik anketler yapılmıştır. Elde edilen bulgular Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak irdelenmiştir. Makalenin sonucunda çevre eğitimi paradigmaları çerçevesinde Türkiye’deki çevre eğitim politikalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de çevre eğitiminin eğitim öğretim süreci içerisinde yer alması ile öğrencilere yöresel ve özgün çevre eğitimlerinin doğal ortam içerisinde uygulamalı bir şekilde verilmesi sonucuna varılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar bireylerdeki çevre bilincinin gelişmesinde eğitimle kazandırılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Çevre bilinci, çevre eğitimi, eğitim kurumları, üniversite öğrencileri

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri