Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistler ile Turist Rehberi Sayılarının Karşılaştırmalı Analizi
(A Comparative Analysis Between the Numbers of Tourist Guides and the Tourists Visiting Turkey )

Author : Emrullah Cansu   - Mehmet Bahar  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 408-419


Özet
Turizm aktiviteleri günden güne artmakta ve yenilikler göstermektedir. Bu yenilikler, beraberinde yer aldığı turizm aktivitelerinde öncülük edecek kişi ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Turist rehberleri, istedikleri yabancı dillerde anlatım yapan, ülkenin tarihi, kültürel, doğal vb. güzelliklerini ve miraslarını ülkelerini ziyaret edenlere anlatan kişilerdir. İnsanlar doğası gereği güvenlik tedbirlerinden ve bir bölgeyi ilk ziyaretlerinde detaylı bilmedikleri için çağlar boyunca sürekli rehberlik edecek kişilere ihtiyaç duymuşlardır. Bu doğrultuda bakıldığında ülkelerine giren turistleri ilk karşılayan ve onlara öncülük eden rehberlerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye'de turist başına düşen rehber sayısını belirlemek ve elde edilen veriler ışığında bir ortalama belirleyerek hangi yabancı dillerin eksik olduğunu belirlemektir. Bunların sağlanabilmesi için çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılında yayınlanan “Bakanlık Belgeli ve Belediye Belgeli” konaklama istatistikleri ile 2020 yılı TUREB verilerine göre olan “Dillere Göre Rehber Sayıları” istatistikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak bazı yabancı dillerde eksik rehber olduğu görülmüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Turist, Turist Rehberi, Turist Rehberi Sayıları

Abstract
Tourism activities are increasing day by day and showing innovations. These innovations highlight the need of the person to lead in the tourism activities that it accompanies. Tourist guides tell the foreign languages they want, the country's history, cultural, natural etc. are the people who tell their beauties and heritages to those who visit their country. People, by their nature, needed people who will constantly guide through the ages because they did not know in detail about their first visit to an area and security measures. In this respect, the importance of the guides who first meet and lead the tourists entering their countries is increasing day by day. Aim of the research is to determine the number of guides per tourist in Turkey and to determine which foreign languages are missing by determining an average in the light of the data obtained. In order to ensure these, in the study, the Ministry of Culture and Tourism 2019 "Ministry Certified and Municipal Certified" accommodation statistics and the "Number of Guidelines by Languages" statistics according to TUREB data of 2020 were used. As a result, it has been shown to be lacking in some foreign language guides and suggestions were made.

Keywords
Tourism, Tourist, Tourist Guide, Tourist Guide Numbers

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri