Türkçe

Quick accessÖzet


Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistler ile Turist Rehberi Sayılarının Karşılaştırmalı Analizi
Turizm aktiviteleri günden güne artmakta ve yenilikler göstermektedir. Bu yenilikler, beraberinde yer aldığı turizm aktivitelerinde öncülük edecek kişi ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Turist rehberleri, istedikleri yabancı dillerde anlatım yapan, ülkenin tarihi, kültürel, doğal vb. güzelliklerini ve miraslarını ülkelerini ziyaret edenlere anlatan kişilerdir. İnsanlar doğası gereği güvenlik tedbirlerinden ve bir bölgeyi ilk ziyaretlerinde detaylı bilmedikleri için çağlar boyunca sürekli rehberlik edecek kişilere ihtiyaç duymuşlardır. Bu doğrultuda bakıldığında ülkelerine giren turistleri ilk karşılayan ve onlara öncülük eden rehberlerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Araştırmanın amacı, Türkiye'de turist başına düşen rehber sayısını belirlemek ve elde edilen veriler ışığında bir ortalama belirleyerek hangi yabancı dillerin eksik olduğunu belirlemektir. Bunların sağlanabilmesi için çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılında yayınlanan “Bakanlık Belgeli ve Belediye Belgeli” konaklama istatistikleri ile 2020 yılı TUREB verilerine göre olan “Dillere Göre Rehber Sayıları” istatistikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak bazı yabancı dillerde eksik rehber olduğu görülmüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Turist, Turist Rehberi, Turist Rehberi Sayıları

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri