Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Rolü: TR33 Bölgesinde Bir Uygulama
(The Role of Social Media in City Branding: An Application in TR33 Region )

Author : Onur Şaylan   - Ercan Taşkın - Sarmaz Azimov  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 272-289


Özet
Kentler, daha fazla ziyaretçiyi, kârlı yatırımı çekme, daha fazla nitelikli iş gücünü barındırma ve sahip olduğu değerleri koruma, geliştirme motivasyonuyla kurum markaları gibi yönetilebilmektedir. Şehirler marka şehir olma sürecinde doğal olarak tanınırlığını daha fazla artırmak zorundadır. Özellikle turizm sektöründe şehirlerin gücünü ortaya çıkarmak için internet ortamı ve sosyal medya araçları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve internet alanında oluşturulan sosyal medya hesapları şehrin tanıtımına faydası bulunmakta ve turizm hareketlerini kolaylaştırmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, internet kullanım oranındaki hızlı artış ve daha fazla insanın her geçen gün çevrimiçi platformlarda aktif olması nedeniyle kent markaları da sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, marka, markalaşma, internet, sosyal medya kavramları ışığında, şehir markalaşma sürecinde internet ve sosyal medya araçlarının rollerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmadan elde edilen bulgular sosyal medyanın şehirlerin tanıtımında etkili olduğunu göstermiştir. Marka şehir olmak için yatırımların arttırılması ve şehirlerin günümüzde pazarlama iletişimi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medyadan faydalanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Marka, Sosyal Medya, TR33 Bölgesi, İçerik Analizi, Şehir Markası.

Abstract
Cities can be managed like corporate brands with the motivation to attract more visitors and profitable investments, host a more qualified workforce, and protect and develop their values. In the process of becoming a branded city, cities naturally have to increase awareness of their presence. Especially in the tourism sector, the internet, environment, and social media tools are used extensively to reveal the power of cities, and social media accounts representing the cities are beneficial for the promotion of the city and to facilitate tourism movements. The advances in technology, the rapid increase in the internet usage rate, and the interest in the use of online platforms also lead city brands to use social media actively. The aim of this study is to reveal the roles of internet and social media tools in the city branding process in the light of the concepts of brand, branding, internet, and social media. The research findings showed that social media is efficient in the promotion of cities. Investments should support the development of a city brand, and cities should take advantage of social media that is commonly used for today’s marketing and communication.

Keywords
Brand, Social Media, TR33 Region, Content Analysis, City Brand

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri