Türkçe

Quick accessTürk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi
(Stages of Turkish Cuisine and Investigation of Kitchen Synthesis )

Author : Hüsnü Kasar    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 347-358


Özet
Toplumların sahip olduğu kültür o toplumun yiyecek ve içecek kültürüne de ayna olabilmektedir. Türklerin uzun dönemlerden beri varlığını sürdürüyor olması, üç kıtaya hükmetmiş atalara sahip olması gibi etmenler Türk toplumunun kendine has, geniş coğrafyaya sahip bir mutfak kültürü oluşmasına yardımcı olmaktadır. Türk mutfak kültürü evreleri incelendiğinde farklı mutfak kültürlerin etkisi başta olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş olan mutfak gelenek ve işlemleri bulunmaktadır. Topyaps, Thrillist gibi web siteleri tarafından yapılan incelemelere göre Türk mutfağı en iyi mutfaklar arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk mutfağının oluşmasında etken olan medeniyetlerin günümüz mutfağına etkileri ve diğer uluslararası mutfaklar arasında sentezin olduğu konularında literatüre katkıda bulunmaktır. Mutfaklarda kültürel etkileşim ve sentezler aynı şekilde alınmasa bile kendi inanç ve yaşamlarına uygun olarak alınmıştır. Mutfak kültüründeki etkileşimlerin göstergeleri arasında pizza ürünün benzerliğinde Lahmacun, Spagetti makarnaları karşılığı erişte veya sürtme hamur, ravioli karşılığı mantı, lazanya yapımı da ülkemizde yağlama gibi hazırlanmaktadır. Bu örnekler mutfak kültürlerinin birbirinden etkilendiğinin göstergeleri arasında yer almaktadır. Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için konu ile ilgili görsel ve yazılı kaynakların kullanımı incelenmiştir. Farklı mutfaklar ve fast food tarzı yemek kültürüne özenme, Türk mutfağında kullanılan malzeme ve yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılamaması halkın kendi mutfağına, kültüne yabancılaşması gibi durumlarda yaşanabilecektir. Zengin mutfak kültürüne sahip çıkılması, gelecek kuşaklara yeme-içme kültürüne zarar görmeden ve özünü hiç kaybetmeden ulaştırılması gerekmektedir. Mutfak kültürünün gerekli tanıtımlar vb. uygulamalar ile Türkiye’de önemli bir gelir sağlayan turizm açısından da katkıda bulunulacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk Mutfak Kültürü, Mutfak evreleri, Kültürel etkileşim ve sentez

Abstract
The culture that societies have can also be a mirror to the food and beverage culture of that society. Factors, such as the long existence of the Turks and their ancestors who ruled over three continents, help Turkish society to create a unique cuisine culture having wide geography. When the stages of Turkish cuisine culture are examined, especially the effects of different culinary cultures, there are cuisine traditions and processes that have sunk into oblivion. According to the reviews made by websites such as Topyaps and Thrillist, Turkish cuisine finds itself among the best cuisines. The aim of this study is to contribute to the literature about the civilizations that were effective in the formation of Turkish cuisine, today's cuisine, and the synthesis among other international cuisines. Even if cultural interactions and syntheses are not taken in the same way in kitchens, they are taken in accordance with their own beliefs and lives. Among the indicators of the interactions in cuisine culture, “lahmacun” is similar to pizza products, “erişte or sürtme hamur’’ to spaghetti pasta, “mantı” to ravioli, and “yağlama” to lasagna. These examples show that cuisine cultures are influenced by each other. In order to reach the aim of the study, the use of visual and written resources on the subject has been examined. There may also be situations such as adhering to different cuisines and fast-food culture, the inability to transfer the materials and dishes used in Turkish cuisine to the next generations, and people becoming alienated from their own cuisine and culture. It is necessary to protect the rich culinary culture and to reach the next generations without harming the food and beverage culture or losing its essence. It is predicted that the cuisine culture contributes to tourism, which provides a significant income in Turkey, with necessary introductions, applications, and so on.

Keywords
Turkish Cuisine, Stages of Kitchen, Cultural interaction and synthesis

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri