Türkçe

Quick accessŞekillendirilmiş Çömlekçi Kilinin En Düşük Pişme Derecesine Dair Basit Bir Deney
(A Simple Experiment on the Lowest Firing Degree of Shaped Pottery Clay )

Author : İrem Çalışıcı Pala    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-2
Page : 420-432


Özet
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları kapsamında Çini yani geleneksel Türk kültüründe pişmiş toprak sanatı restorasyonu ve konservasyonu konusunu da kapsayan, kolay ulaşılabilir bir yayında, düşük pişen seramikler, hatalı olarak “0- 600OC derece” olarak belirtilmiş ve bu bilgi, lisansüstü tezde alıntılanarak çoğalmıştır. Sıfır derecede seramik pişirilemeyeceği için ifadenin hatalı olduğu belli olsa da bu ifadenin yanlış yönlendirebilmesi nedeniyle konuya güzel sanatlar bakış açısı ile yani üreten olarak açıklık getirmek, çamura neler olduğunu gözlemek, dokunarak anlamak amaçlanmıştır. Bir eşyanın pişmiş toprak veya seramik, çömlek, bardak olarak nitelenebilmesi için öncelikli olarak kullanılması gerekmektedir. Çömlek ürünlerinin de birçoğu su ile temas ederek kullanılmaktadır. Belirtilen amaca ulaşabilmek için, kil, genel pişirim ve 573OC’ye kadar sınırlandırılan, düşük pişirim ile ilgili literatür araştırması yanısıra basit olarak nitelenebilecek bir deney yapılmıştır. Basit deney, iki farklı çömlekçi kilinin, şekillendirilip, 573OC dereceden başlayarak fırın göstergesine göre 50 şer derece ısı eksilterek ısıtılıp, daha sonra suda bekletilip ve tekrar şekillendirilmesi uygulamalarını kapsamaktadır. Basit deneyde gözlenen 573OC’den 50 derece daha düşük ısıda pişirilen formların, suya karşı dirençsiz olduğu ve geri dönüştürülebilip tekrar kullanılabildiği gibi bilgiler yanısıra sonuçta, pişmiş toprak ürünler pişme derecelerine göre sınıflandırılırken uzmanların belirttiği gibi en düşük derece olarak 573OC nin gösterilmesi gerektiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kil Pişirim, Çömlek, Çini Restorasyon, Sahra Fırın, Düşük Derece Pişirim

Abstract
In an easily accessible publication, which includes the subject of restoration and conservation of ceramic and cini Traditional Turkish culture’s ceramics low-fired ceramics were incorrectly stated as "0-600OC degrees" and this statement was cited in a master’s thesis. Although it is obvious that the expression is wrong because ceramic cannot be fired at zero degree, in point of fine arts view, as a producer, it is aimed to clarify and to understand what is happening to the clay by sense of sight and touch. For an item to be qualified as terracotta or ceramic, pot, it should be used primarily. Most of the pottery products are used in contact with water. In order to achieve the stated purpose, besides the literature search on clay, general firing and low firing limited to 573OC, an experiment that can be described as simple was conducted. The simple experiment covers the applications of shaping two different potter's clays, heating them starting from 573OC, decreasing the temperature by 50 degrees according to the kiln gauge, then soaking in water and reshaping them. In addition to the other information observed in the simple experiment as the forms fired at 50 degrees lower temperature than 573OC are not resistant to water and can be recycled and reused. It was observed that, as the experts stated, 573OC should be shown as the lowest temperature while classifying the terracotta, pottery products according to their firing degree.

Keywords
Fired Clay, Cini, Low Firing, Bonfire, Tile Restoration

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri