Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Son SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Can Biçer - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül 2023

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAslı Niğdelioglu Çamkaya - Eti Akyüz Levi  
Plomari Evleri’nin Akdeniz Mimarisi içindeki Yeri Ss, 442-471
The Place of Plomari Houses in Mediterranean Architecture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Selim Deniz - Muharrem Avcı  
İnanç Turizminde Mekânsal Değişimin Ziyaret Motivasyonuna Etkisi: Ayasofya Cami Örneği Ss, 472-487
The Effect of Spatial Change on the Visitor Experience in Religious Tourism: The Case of Hagia Sophia Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Ün - Çinuçen Okat  
Van İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ss, 488-504
Evaluation of the Gastronomy Tourism Potential of Van Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Ercan - Tunahan Kaplan  
Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Gençlik Turizmine İlişkin Metaforik Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma Ss, 505-520
An Investigation towards the Metaphoric Perceptions of Tourism Faculty Students Regarding Youth Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedirhan Karakurluk - Emrah Akyürek  
Hükümlü ve Tutukluların İslah Sürecinde Yeni Medyanın Rolü: ACEP Projesi Ss, 521-535
The Role of New Media in the Rehabilitation Process of Convicts and Detainees: The ACEP Project
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Tozun - Rümeysa Gedik  
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu’na Ait Kitâbu’l-İlel ve Ma’rifeti’r Ricâl İsimli Yazma Eserin Kodikolojik İncelemesi Ss, 536-556
Süleymaniye Library, Ayasofya Collection of the Scripture Workbu'l-İlel and Ma'rifeti'r Ricâl Codicological Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Siska Mandalia  
Müslüman Dostu Turizmin Teşvikine Yönelik İletişim Stratejisinin Yürütülmesinde Endonezya Batı Sumatra Turizm Ofisinin Rolü Ss, 557-570
The Role of the West Sumatra Indonesia Tourism Office in Carrying out a Communication Strategy for the Promotion of Muslim-Friendly Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Çoban - Hicran Hanım Halaç  
Kültürel Miras ve Bellek Üzerine Sistematik Bir Literatür Analizi Ss, 571-586
A Systematic Literature Analysis on Cultural Heritage and Memory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bilgin Karademir  
Sporcuların Sosyal Kaytarma Algısının Performans Düzeyleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Ss, 587-599
A Research on the Effect of Social Loafing Perception of Athletes on their Performance Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Canıtez - Gizem Taşdelen  
Bitlis-Uzuntaş Köyü Geleneksel Konut Mimarisi ve Koruma Sorunları Ss, 600-626
Traditional Housing Architecture and Conservation Problems of Bitlis-Uzuntaş Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Nemlioğlu - Aybige Arslan  
Dijital İletişim ve Dijital Pazarlamanın Amatör Denizcilerin Marina Tercihleri Üzerindeki Etkisi Ss, 627-646
The Effect of Digital Communications and Digital Marketing on the Marina Preferences of Amateur Seaman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fevzi Nuri Kara  
Doğu-Batı Etkileşiminde Türk Resim Sanatı, Fatih Sultan Mehmed Dönemi Ss, 647-664
Turkish Painting Art in East-West interaction, Fatih Sultan Mehmed Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Buladi Çubukcu  
Agro Turizm Konusu Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Ss, 665-675
Bibliometric Analysis of Studies on Agro Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Türkmen  
Babymoon Turizmi: Türk Anne Adaylarının Tatil Tercihleri ve Beklentileri Ss, 676-688
Babymoon Tourism: Preferences and Expectations of Turkish Expectant Mothers for Vacations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Fatih Alaeddinoğlu  
İklim ve Turizm için Metaverse Ss, 689-700
Metaverse for Climate and Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri