Türkçe

Quick access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Son SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Can Biçer - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2024

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPelşin Boğra - Kadir Çakar  
Şehir Markalaşması: Diyarbakır Örneği Ss, 1-15
Destination Branding: The Case of Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rümeysa Gedik - Hatice Tözün  
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu’na Ait “Kitâbu’l-İlel ve Ma’rifeti’r Ricâl” İsimli Yazma Eserin Konservasyonu Ss, 16-31
Conservation of the Manuscript Titled "Kitâbu'l-Ilel ve Ma'rıfeti'r Ricâl" from Ayasofya Collection at Suleymaniye Manuscript Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sofya Cihan Canbolat - Elif Tarlakazan  
İklim Krizi ile Mücadele: Dünyaca Ünlü Sanat Eserlerine Yönelik Saldırılar Ss, 32-46
Fighting the Climate Crisis: Attacks on World-Famous Works of Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1632
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Mehtap Bulut - Serkan İlden  
Postmodern Sanatta Entropi Olgusu Ss, 47-57
The Phenomenon of Entropy in Postmodern Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sağbetullah Meriç - Ceylan Demirok  
Yenilikçiliğin Belirleyicilerinin Çalışan Motivasyonuna Etkisi: Kayserideki Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma Ss, 58-69
The Effect of the Determinants of Innovation on Employee Motivation: A Research for Hotel Enterprises
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri