Türkçe

Quick accessSon SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Eylül,2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKöksal Bilirdönmez - Çağatay Çevik  
Öğretim Stratejilerinde Dijital Bir Proje Önerisi: “Ayın Evreleri” Ss, 433-451
A Digital Project Proposal in Teaching Strategies: "The Phases of the Moon"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1065
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin Özodabaş - Moustafa Kioutsouk Moustafa  
Mudanya Tarihi Evlerinden Bir Örnek: Yeniden Yapım Çalışmalarının İncelenmesi Ss, 452-466
An Example from Mudanya Historical Houses: Examination of Reconstruction Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İnce - Mevlüt Budak  
Okullarda Alınan Korona Virüs Önlemlerine ve “Okulum Temiz” Belgesine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumu Ss, 467-478
The Attitude of Students' Parents Towards Corona Virus Measures Taken in Schools and the “My School is Clean” Certificate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Süer  
Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı: Bergama İlçesi Örneği Ss, 479-502
Utilization of Cultural Heritage for Tourism Purposes: The Case of Bergama County
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Devrim Tunca - Eti Akyüz Levi  
Kırsal Mirasın Korunması ve Yerel Turizm: Foça Kozbeyli Örneği Ss, 503-525
Conservation of Rural Heritage and Local Tourism: Case of Foça, Kozbeyli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
“Organize İşler” Filminde İdeolojinin İnşası Ss, 526-537
The Construction of Ideology in the Movie "Organize İşler"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Simten Sütünç  
Geçmiş Peyzajları Gelecek için İnşa Etmek: Bir Sulak Alanın Peyzaj Biyografisi Ss, 538-550
Building Past Landscapes for the Future: Landscape Biography of a Wetland
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri