Türkçe

Quick accessSon SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma Eban - Meryem Samırkaş Komşu  
Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Personelin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği Ss, 1-17
An Evaluation on the Problems of the Employed Personnel in the Tourism Sector: The Case of Kahramanmaraş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Baysal  
Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Destinasyonlarındaki Rolü: Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Örneği Ss, 18-40
The Role of Non-Governmental Organizations in Tourism Destinations: Sarıgerme Environmental Education Association (SARÇED) Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bozkoyun - İrfan Baytar  
Tuzlu Balık ve Ayran Aşının Van İlinin Gastronomi Turizmindeki Yeri Ss, 41-58
The Place of Salty Fish and Buttermilk Soup (Ayran Aşı) in Gastronomy Tourism of Van Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Ceylan - Meryem Samırkaş Komşu  
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgesel Turizmin Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği Ss, 59-75
Evaluation of Geographical Indications in Terms of Development of Regional Tourism: The Case of Siirt Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Eşitti - Cemile Özdemir  
Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının Kriz Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Açılarından Ele Alınması Ss, 76-89
Considering the Safe Tourism Certification Program in terms of Crisis Management and Sustainability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Can - Berna Koçhan - Duygu Nedret Çetin - Erol Duran  
Korona Virüs Salgını Bağlamında Yerel Halkın Turistlere Yönelik Tutumları: Çanakkale Örneği Ss, 90-98
Attitudes of Local People Towards Tourists as Part of the Coronavirus Pandemic: The Case of Çanakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Çavuşgil Köse  
Turizm ve Covid-19: Bir Bibliyometrik Analiz Yaklaşımı Ss, 99-111
Tourism and Covid-19: A Bibliometric Analysis Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Cihat Şit  
Uluslararası Turistlerin Van Algısı Ss, 112-133
International Tourists' Perception of Van
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Turak - Tülay Güzel  
Konaklama İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri: Bir Örnek Olay Çalışması Ss, 134-144
Marketing Strategies Applied by Accommodation Establishments during Crisis Periods: A Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Baysal - Melahat Yıldırım Saçılık  
Trenin Hiç Uğramadığı Dalaman Tren Garı’nın Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ss, 145-155
Evaluation of Dalaman Train Station, where the Train Never Stops, in Terms of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Dursun - Mücahit Ezer  
Kişi-Örgüt Uyumunun İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Batman İlindeki 3 ve 4 Yıldızlı Otellerde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma Ss, 156-172
The Effectiveness of Person-Organization Fit on Job Performance: A Research on the Employees of 3 and 4 Star Hotels in Batman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri