English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11-4 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKaan Berk Dalahmetoğlu - Muharrem Avcı  
Covid-19 Salgınının Gastronomi Turizm Üzerine Etkisi: Kastamonu Örneği Ss, 645-668
The Effect of the Covid-19 Epidemic on Gastronomy Tourism: Sample of Kastamonu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1067
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Aydın - Meltem Aydın  
Uşak ve Banaz Zaviye Vakıfları Muhasebe ve Müzayede İşlemleri (1831-1863) Ss, 669-689
The Accounting and Auction Transactions of the Uşak and Banaz Zawiyah Foundations (1831-1863)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Olgun Küçük - Mevlüt Can Koçak  
TV Dizilerinde Alt Gelir Grubunun Temsili Ss, 690-701
Representation of the Lower income Group in TV Series
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Kılıç Yıldız  
İngiltere'de Endüstri Mirasının Oluşumu: Tarihi Tekstil Endüstrisi Komplekslerinin Korunması, Uyarlanması ve Yeniden Yorumlanması Ss, 702-721
Industrial Heritage Making in Britain: The Conservation, Adaptation, and Reinterpretation of the Historic Textile Industry Complexes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Demir  
Türk Sinemasında 1950’lerden Günümüze Göç ve Kimlik İlişkisi Ss, 722-737
The Relationship between Immigration and Identity in Turkish Cinema from the 1950s to the Present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çağrı Türkseven - Levent Koşan  
Covid-19 Pandemi Sürecinin Getiri Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama Ss, 738-775
Evaluation of the Covid- 19 Pandemic Process within the Scope of Yield Management: Implementation in a Hotel Business
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Hasan Turma  
Benlik Saygısının Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi: Turizm Mesleğini Seçen Kişiler Üzerine Bir Araştırma Ss, 756-769
The Effect of Self-Esteem on Profession Choice: A Study on People Choosing the Tourism Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Bilirdönmez - Burak Erhan Tarlakazan  
Barbara Kruger Enstalasyonlarının Tipografik Açıdan İncelemesi Ss, 770-784
A Typographc Review of Barbara Kruger Installations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert Öğretmenoğlu - Mithat Zeki Dinçer - Füsun İstanbullu Dinçer - Evren Gümüş  
İstanbul'daki Turistlerin Alışveriş Davranışları: Beyazıt Esnafı Üzerine Nitel Bir Araştırma Ss, 785-795
Shopping Behaviors of Tourists in Istanbul: A Qualitative Research on the Shopkeepers in Beyazıt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1093
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Yardı - Emre Ozan Aksöz  
Küresel Boyutta Terör- Turizm İlişkisinin Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi Ss, 796-818
Investigation of the Relationship of Terror and Tourism in A Global Dimension with Case Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Yiğittürk Ekiyor  
Göç ve Kültürlerarası İletişim İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 819-843
A Field Research on the Relationship of Migration and Inter-Cultural Communication
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duran Cankül - Ferdi Tayfur Güzeloğlu  
Profesyonel Turist Rehberlerinin Yurtdışı Turlarında Yaşadıkları Sorunlar Ss, 844-862
Problems of Professional Tourist Guides in International Tours
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur Tanrıver  
Sözlü Kültür Bağlamında Ege’nin Kültürel Bellek Örneği: Homeros Ss, 863-868
The Example of Cultural Memory of the Aegean in the Context of Oral Culture: Homeros
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Şahin  
Geç Modern Dönemde Eskatolojiler ve Tekno-Dijital Gelecek: Yapay Zekâ Filmi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 869-911
Escathologies and Fears in the Late Modern Period: An Evaluation of the Artificial Intelligence Film
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihan Akkaya  
Spor Salonuna Giden Bireylerin Spor Yapma Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 912-926
An Evaluation on the Sports Practices of Individuals Going to the Gym
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Aralık 2022 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri