English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İngiltere'de Endüstri Mirasının Oluşumu: Tarihi Tekstil Endüstrisi Komplekslerinin Korunması, Uyarlanması ve Yeniden Yorumlanması
(Industrial Heritage Making in Britain: The Conservation, Adaptation, and Reinterpretation of the Historic Textile Industry Complexes )

Yazar : Şule Kılıç Yıldız    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 702-721


Özet
Bu çalışma tarihi endüstri alanlarının, koruma tarihi ve yeniden yorumlanıp halka sunulma biçimlerine odaklanarak, UNESCO Dünya Mirası Alanı'na dönüşümünü araştırmaktadır. Örnek vaka incelemesi olarak, Birleşik Krallık ’da bulunan ve 2001 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan üç öncü tekstil fabrikası belirlenmiştir. Bunlar, Derwent Vadisi, Saltaire ve New Lanark tekstil fabrikası kompleksleridir. Araştırma kapsamında, literatür tarama, saha ziyaretleri ve alanların Dünya Miras koordinatörleri ile kişisel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; dönemin tarihsel, ekonomik ve pratik koşullarının, endüstriyel mirası koruma ve yeniden kullanım stratejilerine yönelik yaklaşımlarda önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca, yeniden kullanım ve yeniden yorumlama süreçlerinin, her bir alan için yeni bir kimlik arayışında ne kadar önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Endüstriyel miras, koruma tarihi, yeniden yorumlama, sunum, Dünya Miras Alanı.

Abstract
The aim of this study is to explore the transformation of outdated industrial sites into UNESCO World Heritage Sites, focusing on their conservation history and how they were re-interpreted and presented to the public in terms of representing the working-class, women, and child labor as well as historic industrial values of the sites. As case studies, I selected three pioneering textile mills in the United Kingdom that were designated as UNESCO World Heritage Site in 2001. These are the Derwent Valley, Saltaire, and New Lanark Mills. The study has been carried out by analyzing previous sources, several international and national policy documents regarding the protection and management of the sites, and conducting site visits and interviews with the site coordinators. The industrial sites examined here clearly display how the historical, economic, and practical context impacts the approaches to the conservation and adaptive re-use strategies of industrial heritage. They also illustrate how reuse and reinterpretation processes have played a crucial role in the search for a new identity for each historic industrial site.

Keywords
Industrial Heritage, Conservation History, Re-Interpretation, Presentation, World Heritage Sites

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri