English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Göç ve Kültürlerarası İletişim İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması
Teknolojik ilerlemelerle beraber iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ulusaşırı insan hareketliliğini hızlandırmıştır. Savaşlar ve çatışmalar ise zorunlu yer değişikliklerine neden olmuştur. Bu süreçle birlikte köken ülkeler ve hedef ülkeler sosyal, politik, ekonomik ve kültürel açıdan etkilenerek farklılaşmış, göçmenlerin demografik özellikleri de değişerek çeşitlenmiştir. İnsan hareketliliği aynı zamanda bireylerin ya da kitlelerin kültürlerinin de karşılaşmasıdır. Kültürlerarası karşılaşmalar, iletişim ve uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara yönelik çözüm arayışında; kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası iletişim yeterliliği alanları disiplinler arası araştırma ve uygulamaya olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmada göç ve kültürlerarası iletişim uluslararası öğrenci hareketliliği üzerinden irdelenmiştir. Bu kapsamda Ankara’da yaşayan Afgan öğrencilerin; göç deneyimleri, kültürel karşılaşma süreçleri ve Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göçü nasıl anlamlandırdıkları araştırılmıştır. Bu amaçlarla çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Afganistan’dan gelerek Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde yükseköğrenimine devam eden 12 öğrenciyle görüşülmüştür. Öğrenciler amaçlı ve kartopu örneklem yoluyla belirlenmiş ve veriler betimsel analiz tekniğiyle yorumlanmıştır. Bulgular, Afgan öğrencilerin ev sahibi ülkede karşılaştıkları çeşitli sorunlar olduğunu göstermiştir. Beş tema altında kategorize edilebilecek sorunlar: dil, ekonomik yetersizlikler, kent ve yurt yaşamına uyum ve kültürlerarası karşılaşmalarda yaşanan iletişim sorunlarıdır. Araştırmanın bir diğer sonucu, öğrencilerin Afganistan’dan Türkiye’ye göçü; kültürlerarası iletişim yeterliliğinin esneklik, empati ve hoşgörü boyutları ile uyumlu algıladıkları ve açıklık boyutuna uygun ifade edebildikleridir.

Anahtar Kelimeler
Afganistan’dan Göç, Afgan, Kültürlerarası İletişim, Kültürlerarası Yeterlilik

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri