English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TV Dizilerinde Alt Gelir Grubunun Temsili
İnsanın öz varlığı ötekinin de doğal olarak oluşmasına yol açmaktadır. Ötekileştirme bütünleşip bir araya gelebilecek toplum için en büyük engellerden biridir. Diğer yandan, kötülük problemi içinde ötekileştirme önemli oranda yer işgal etmektedir. Kendini güçlü gören bireyler toplumsal olarak zayıf gördükleri bireylere olumsuz biçimde yaklaşabilmektedir. Bu davranış biçiminde güçlü bireylerin cezalardan bir biçimde sıyrılıyor olmasının da etkisi bulunmaktadır. Medya içerikleri hayat temsillerini yansıtarak belli stereotipler oluşmasını sağlayabilir. Toplum içinde yaşayan insanlar medyanın bu temsilerinden etkilenebilmektedir. Medya içerikleri içinde ötekileştirici ifadeler mizahi yöntemlerle aktarılmış olsa dahi sonuçları olumsuz olabilmektedir. Bu araştırma bağlamında Türk televizyonlarında çeşitli dönemlerde yayınlanmış beş dizi ötekileştirme bağlamında incelenmiştir. Çalışmada belge analizi yöntemi kullanılmış olup dizilerin sahne ve diyalogları incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda dizlerde temsil edilen alt sınıf insanların daha çok eğitimsiz, cahil ve uyumsuz olarak aktarıldıkları gözlenmiştir. Ayrıca bu kimselerin ahlaki yapıları da sorunlu gösterilmiş yalancı, dedikoducu, açgözlü, avantacı bireyler biçiminde tasvir edilmişlerdir. Yine, dizilerde yer alan diyaloglarda bu bireylerle ilgili aşağılayıcı, küçük düşürücü ve ötekileştirici ifadelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TV Dizileri, Alt Gelir Grubu, Sınıfsal Çatışma

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri