English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İstanbul'daki Turistlerin Alışveriş Davranışları: Beyazıt Esnafı Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Shopping Behaviors of Tourists in Istanbul: A Qualitative Research on the Shopkeepers in Beyazıt )

Yazar : Mert Öğretmenoğlu   - Mithat Zeki Dinçer - Füsun İstanbullu Dinçer - Evren Gümüş  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 785-795


Özet
Bu çalışmanın amacı, İstanbul'u ziyaret eden turistlerin alışveriş davranışlarını yerel esnaf gözüyle incelemektir. Çalışmada nitel bir yaklaşımı benimsenerek veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formları ile Beyazıt esnafından toplanmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, turistlerin alışveriş davranışları üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar; (1) turistlerin pazarlık davranışları, (2) turistlerin harcama davranışları ve (3) turistlerin ürün seçimidir. Turistlerin genellikle alışveriş sırasında pazarlık yapma eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Beyazıt'ı ziyaret eden turistler arasında en çok ABD ve Arap ülkelerinden gelen turistlerin harcama yaptığı tespit edilmiştir. Alışveriş ürünleri olarak ucuz hediyelik eşya ve imitasyon giyim ürünlerinin turistler tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca turistler için alışveriş engelleri olarak üç alt tema belirlenmiştir. Bunlar; (1) satış baskısı (turist tacizi), (2) güvenlik endişeleri ve (3) tur rehberi etkisi ve zaman sınırlamasıdır.

Anahtar Kelimeler
Alışveriş, alışveriş davranışları, turistlerin harcama davranışları, İstanbul

Abstract
Istanbul is an important destination in terms of cultural attractiveness, historical sites, developed infrastructure, and shopping malls. There are various places where tourists can shop. In this context, this study aims to analyze the shopping behaviors of the tourists visiting Beyazit Istanbul, from the local shopkeepers’ perspective. In line with the purpose of this study, an interview technique was used. Semi-structured interview forms were created, and the data was collected from Beyazit’s shopkeepers. The obtained data were analyzed by using MAXQDA software. Based on the analysis, the shopping behavior of tourists has been examined under three categories. These were: (1) tourists’ bargaining behaviors, (2) tourists’ spending behaviors, and (3) tourists’ product choice. It was determined that tourists generally tend to bargain during shopping. It was found that the tourists from the US and Arabian countries spend the most among the tourists that visit Beyazit. Cheap souvenirs and imitation clothing products were selected as shopping products. In addition, three sub-themes are determined as shopping barriers for tourists. These were: (1) sales pressure (tourist harassment), (2) safety concerns, and (3) tour guide’s influence and time limitation.

Keywords
Shopping, shopping behaviours, tourists’ spending behaviors, Istanbul

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri