English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Küresel Boyutta Terör- Turizm İlişkisinin Örnek Olaylar Üzerinden İncelenmesi
(Investigation of the Relationship of Terror and Tourism in A Global Dimension with Case Examples )

Yazar : Zehra Yardı   - Emre Ozan Aksöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 796-818


Özet
Tüm dünyadaki trafik incelediğinde; sığınmacıların, uluslararası öğrencilerin, teröristlerin, iş adamlarının, mültecilerin, sırt çantalı gezginlerin, silahlı kuvvetleri ve tabi ki turistlerin dünyanın her yerindeki havaalanlarını, otobüsleri, gemileri ve trenleri doldurmakta oldukları görülebilir. Turizm ile bütünleşmiş bir model olan hareketlilik paradigması (mobility paradigm) bu kadar çok insanın bu hareketliliğe katılmasının sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, siyasi vb. birçok etkisi olduğunu ortaya koymada açıklayıcı bir rol almaktadır. Bu çalışmada terör ve terörizm kavramları incelenmiş ve ayrıntılı olarak özelliklerine değinilmiştir. ABD, Türkiye, İspanya, İngiltere ve Fransa’da gerçekleşmiş olan seçilmiş terör olayları turist sayısı ve turizm geliri açısından doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Genel olarak terör olaylarının turizm destinasyonlarını, turist sayısı ve turizm geliri yönünden etkilemiş olduğu gerçeği üzerine değinilmiştir. Turist sayısı ve gelirindeki değişimler, terör olaylarının tekrarlaması ve bölgenin devam eden süreçte hala güvensiz olarak tanınmasıyla yaşanan krizin boyutunun büyüyebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Terör, Turizm Talebi, Turizm Geliri.

Abstract
When you examine traffic all over the world, asylum seekers, international students, terrorists, businessmen, refugees, backpackers, armed forces, and of course, tourists, can be seen filling airports, buses, ships, and trains all over the world. The mobility paradigm, which is a model integrated with tourism, plays an explanatory role in revealing that the mobility of so many people has many social, cultural, economic, technological, and political effects. In this study, the concepts of terrorism were examined, and their characteristics were discussed in detail. Selected terrorist incidents that took place in the USA, Turkey, Spain, England, and France were examined in terms of the number of tourists and tourism income by using a document analysis method. In general, the fact that terrorist incidents have affected tourism destinations in terms of the number of tourists and tourism income was mentioned. It has been concluded that the size of the crisis may increase due to the changes in the number of tourists and income, the recurrence of terrorist incidents, and the identification of the region as still unsafe.

Keywords
Tourism, Terrorism, Tourism Demand, Tourism Income.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri