English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Covid-19 Pandemi Sürecinin Getiri Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama
(Evaluation of the Covid- 19 Pandemic Process within the Scope of Yield Management: Implementation in a Hotel Business )

Yazar : Yusuf Çağrı Türkseven  - Levent Koşan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 738-775


Özet
Hizmete dayalı otel işletmeleri stoklanamayan ürünler üretmektedir. Bu ürünler, uçaklarda ve trenlerde koltuk, araba kiralama şirketlerinde otomobil, restoranlarda sandalye, otel işletmelerinde ise odalardır. Otel işletmeleri sabit bir kapasiteye sahiptir ve kısa zamanda kapasite arttırmak çok zordur. Getiri yönetimi (GY), sabit kapasiteyle üretilen ürünlerden en yüksek geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Zaman içerisinde satılmayan odalar işletme açısından zarar demektir. Dolayısıyla, talep, kapasite ve fiyat en verimli şekilde yönetilmelidir. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ilk Coronavirüs vakasının tespit edilmesinin hemen ardından tüm dünyaya hızla yayılmış ve turizm ürünlerine olan talep, kısıtlamalar, korku, seyahat yasakları nedeniyle durma noktasına gelmiştir Bu durum getiri yöneticilerini stratejik karar alma noktasında zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, Marmaris’te faaliyet gösteren ve yüksek gelir grubuna hitap eden beş yıldızlı bir resort otel işletmesinin 2020 yaz sezonunda getiri yönetimi kapsamında uyguladıkları stratejileri ve buna bağlı olarak gerçekleşen performansı değerlendirmektir. Ayrıca, Covid-19 sürecinde otel işletmesi tarafından alınan önlemlerin ortaya konması araştırmanın alt amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, literatürden faydalanılarak amaca yönelik sorular belirlenmiştir. Talep yönetiminden sorumlu olan satış-pazarlama bölümü, kapasite yönetiminden sorumlu olan önbüro bölümü yöneticileriyle Eylül 2021 tarihinde yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, lüks bir otel işletmesinin Covid sürecinde aldıkları önlemleri, uyguladıkları stratejileri ve performansını ortaya koymaktadır. Buna göre, önbüro ve satış-pazarlama yöneticileri en çok talep yönetimi ile ilgili stratejiler geliştirmişlerdir. Covid-19 ile ilgili zamanında önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. Otel işletmesinin finansal performansı Covid-19’a rağmen bir önceki yıla göre daha başarılı olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler
Otel İşletmeleri, Covid 19, Pandemi, Getiri Yönetimi, Gelir Yönetimi

Abstract
Service-based hotel businesses produce products that cannot be stocked. These products are seats in planes and trains, cars in car rental companies, chairs in restaurants, and rooms in hotel businesses. Hotel businesses have a fixed capacity, so it is very difficult to increase capacity in a short time. Yield management aims to generate the highest income from products which are produced at a fixed capacity. Rooms that are not sold in time mean a loss for the businesses. Therefore, demand, capacity, and price must be managed in the most efficient way. Right after the first case of Coronavirus was detected in Wuhan, China in December 2019, it spread rapidly all over the world, and the demand for tourism products came to a standstill due to restrictions, fear, and travel bans. This situation has left yield managers in a difficult position at the point of strategic decision-making. For this reason, the main purpose of this study is to determine the strategies and performances of a five-star resort hotel operating in Marmaris, which appeals to those with high income, in the 2020 summer season within the scope of yield management. An additional sub-purpose of the research is to reveal the Covid-19 measures taken by the hotel managers. For this goal, purpose-oriented questions were determined by making use of the literature. Interviews were held in September 2021 with the managers of the sales-marketing department, which is responsible for demand management, and the front office department, which is responsible for capacity management via internet by using a semi-structured interview technique. The data that is obtained within the scope of the research were analyzed by a descriptive analysis method. The results of the research reveal the Covid-19 measures, strategies, and performance of a luxury hotel business during the Covid-19 pandemic. Accordingly, front Office and sales-marketing managers mostly developed strategies related to demand management. Covid-19 measures have been timely and put into practice. Despite Covid-19, the hotel’s financial performance was more successful than the previous year.

Keywords
Hotel Establishments, Covid-19, Pandemic, Yield Management, Revenue Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri