English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Spor Salonuna Giden Bireylerin Spor Yapma Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Sports Practices of Individuals Going to the Gym )

Yazar : Cihan Akkaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 912-926


Özet
Günümüzün en önemli sosyal olgularından biri olan sporun, araştırmaya değer birçok boyutu vardır. Sporun tarihsel süreçteki dönüşümü ve bireyler tarafından nasıl anlamlandırıldığı, spor yapma amacına ilişkin farklılaşmalar, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi sporun sosyolojik analizinde önem kazanmaktadır. Spor alanı içerisinde aktörler/failler de etkin rol oynayabilmektedir. Kentsel yaşamın önemli faaliyet alanlarından biri haline gelen spor aktiviteleri bedensel güzellik, estetik, sağlık gibi kaygılarla veya amaçlarla sergilenen pratiklere dönüşürken; bu durum aynı zamanda sporun bir tüketim nesnesi olarak da ele alınabilmesine zemin hazırlamaktadır. Spor salonları/merkezleri her kesimden bireye hizmet veren kentsel mekânlar olarak öne çıkarken, bu salonlara giden bireylerin spor pratiklerine ilişkin farklılaşmalar bulunmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan bu çalışmada; spor yapmanın baskın nedenin sağlık olduğu bulunmuş ancak bedensel estetik ve güzellik gibi amaçların da bireyler tarafından önemli ölçüde göz önünde bulundurulduğu görülmüştür. Toplumsal cinsiyete ilişkin farklılıklar geçmişe oranla dönüşüme uğrarken; sosyo-ekonomik faktörlerin çok keskin sınırlarla olmasa da belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Spor, Tüketim, Toplumsal Cinsiyet, Sosyo-Ekonomik Statü

Abstract
Sports, which is one of today’s most important social phenomena, has numerous dimensions that are worth researching. The historical transformation of sports and how it is interpreted by individuals, differentiations in the motives for exercising sports, gender relations as well as the influence of socio-economic factors gain importance in the sociological analysis of sports. Actors/subjects can also play an active role in the field of sports. Sports activities, having become one of the important activity areas of urban life, are transforming into practices that are performed based on concerns and motives such as physical beauty, aesthetics and health, which also paves the way for addressing sports as a consumption material. While gyms/sports centres come to the fore as urban places providing services for individuals from all sections of the society, there exist some differences with regard to the sports practices of individuals going to the gyms. In this study conducted by using qualitative research methods, health has been found to be the main reason for exercising sports; however, it has also been observed that motives such as physical aesthetics and beauty are highly taken into consideration by individuals. Furthermore, it has been discovered that while the differences regarding gender are transforming when compared to the past, socio-economic factors become determinant, though not with sharp limits.

Keywords
Sports, Consumption, Gender, Socio-Economic Status

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri