English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Barbara Kruger Enstalasyonlarının Tipografik Açıdan İncelemesi
18. ve 19. yüzyıllar arasında yaşanan Sanayi Devriminden sonra değişen tüketim alışkanlıkları ve üretimde makineleşmeyle birlikte, köyden kente göç, işçi sınıfının ortaya çıkması, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, kadın erkek eşitliğine dair söylemler gibi birçok değişim yaşanmıştır. Bu değişimler sanat ve sanatçılar üzerinde derin izler bırakmıştır. Özellikle felsefenin sanat üzerindeki etkileri kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamış bu bağlamda özü araştıran, derinliğe yönelten düşünceler ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan acılar, kayıplar ve bunları tecrübe eden yeni kuşak sanatçılar, başkaldırı halinde 19. yüzyıl sanatsal etkinliklerini silme, kalıplaşmış beğenileri yıkma çabası içerisine girmişlerdir. Tüm bu aykırı görüşler Dadacılık akımında dile getirilmiştir. Bu akım Tristian Tzara’nın önderliğinde 1916’da Zürih’te doğmuş ve kısa bir süre de harekete katılım artmıştır. II. Dünya Savaşı ve sonraki yıllar içerisinde daha çok görülmeye başlayan sanatta hazır yapım nesnelerinin var oluşu ve yenilikçi sanat anlayışıyla sanatçıların kendini ifade edişleri, Postmodern Sanatın içerisindeki melez ifade, enstalasyon sanatı, kamusal sanat, arazi sanatı, performans sanatı gibi bir çok sanat türünde gözlenmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında tüm dünyayı politik, kültürel, ekonomik ve sosyal bakımdan olağanüstü bir şekilde etkileyen iki büyük savaşın yarattığı artçı etkileriyle beslenen bir dünya içerisinde doğmuş olan Barbara Kruger; bir sanatçı ve tasarımcı olarak çağdaş sanatın tüm kazanımları ve hatta yönlendirmeleri çerçevesinde, sanattaki değişimlere ve gelişimlere dâhil olmuştur. Kavramsal sanatçılar arasında önemli bir yere sahip olan, Barbara Kruger’ın tipografik enstalasyonları bu çalışma kapsamında ele alınarak yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Barbara Kruger, Enstalasyon, Tipografi, Yazı, Sanat

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri