English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Covid-19 Salgınının Gastronomi Turizm Üzerine Etkisi: Kastamonu Örneği
2019 yılında meydana gelen ve gün geçtikçe küresel kriz haline dönüşen Covid-19 salgın hastalığı etkisini pek çok alanda göstermiştir. Ekonomik ve sosyal yaşamı önemli seviyede etkileyen bu salgın hastalık turizm endüstrisini de etkisi altına almıştır. Turizm hareketleri durma noktasına gelmiş turizm içerisinde yer alan işletmeler de bu salgın hastalığın olumsuz sonuçlarından payını almıştır. Pek çok turizm türünü etkilediği gibi turizm çeşitlerinden biri olan gastronomi turizmi de bu krizden önemli derecede etkilenmiştir. Bu çalışma, önemli bir gastronomi turizm potansiyelini bünyesinde barından Kastamonu ilinin coğrafi işaretli yiyecek-içecek üretimi yapan işletmelere Covid-19’un etkisini saptamak amacıyla ele alınmıştır. Bu bağlamla Türkiye’nin en zengin mutfak potansiyeline sahip olan ilde hamur işleri, çorbalar, tatlılar ve yemekler bakımından oldukça önemli bir zenginlik bulunmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek adına kapsamlı literatür taraması yapılarak coğrafi işaretli yiyecek-içecek üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işlemecilerle gönüllülük esasına dayalı görüşme tekniği uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen veriler ile betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Covid-19 salgın hastalığının Kastamonu’da faaliyet gösteren gastronomi turizm çerçevesi içerisinde yiyecek-içecek üretimi yapan işletmelere olumlu ve olumsuz yönde olan etkileri araştırma sonucunda elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaret, Kastamonu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri