English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yazım Kuralları ve Yayın ilkeleriJOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH/ JoHUT YAYIN VE YAZIM KURALLARI

 1. JoHUT (Journal of Humanities and Tourism Research) açık erişimli (open access), hakemli, bilimsel bir dergi olup Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere yılda dört kez yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.
 2. Dergide beşeri bilimler alanındaki (İşletme, Turizm, Kültürel çalışmalar, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Sosyoloji v.b.) bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makalelerin bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.
 4. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin; içerik, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 5. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.
 6. Sisteme yüklenen çalışmalar, editör/editör yardımcıları tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edildikten ve editör onayı tamamlandıktan sonra iki hakeme gönderilir. Editör onayından geçen makaleler için iki hakem atanır. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip sisteme tekrar yüklendikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır.
 7. Dergiye yayın için gönderilen tüm makaleler çift-kör hakemlik değerlendirmesinden geçer.
 8. JoHUT'a yayın için gönderilen makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir.
 9. JoHUT'a gönderilen yazıların içine isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
 10. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 11. JoHUT'a gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye aittir. JoHUT yazarlardan hakemlik ya da yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
 12. JoHUT'ta yayın yapacak yazarların daha önce dergide yayınlanmış makalelere atıfta bulunması (en az bir atıf) istenmektedir. Bu şekilde hem dergide yayınlanan makaleler atıf almış olacak hem de sonraki sayılarda yazarın kendisine atıfta bulunulacaktır.
 13. Yazarların dergiye gönderdikleri makaleler için "intihal" taraması (iThenticate ya da Turnitin programı kullanılabilir) yaparak taramadan elde edilen raporu makalelerinin son sayfasına eklemeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin benzerlik oranı, kaynakça dahil  %20'yi geçmemelidir. %20'yi aşan benzerlik durumunda makale özgünlük açısından zayıf olarak değerlendirilerek ret edilebilir.
 14. JoHUT'a yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Özgeçmiş başlığında yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: İşletme/Yönetim ve Organizasyon; Turizm/Turizm pazarlaması.
 15. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken bölümler şunlardır:

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik)

        - İngilizce Başlık

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan)

        - Keywords (3-5 kelimelik)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

        - Sonuç ve Tartışma

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

16. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

Sayfa Düzeni

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik)

        - İngilizce Başlık

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan)

        - Keywords (3-5 kelimelik)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

        - Sonuç ve Tartışma

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

Kağıt Boyutu

            A4 Dikey

Üst, Alt, Sol ve Sağ Kenar Boşlukları

2 cm

Yazı Tipi

Palatino Linotype

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11 punto

Boyutu (dipnot metni)

9 punto

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi

1 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

17. Tablo, grafik ve şekiller, numaralandırılarak tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Tablolara ait başlık üstte, Şekillere ait başlık ise altta yer almalıdır.

18. Yazılarda sayfa numarası verilmemelidir.

19. Yapılan atıflar ve kaynakçada gösterimi APA7 sistemine göre düzenlenmelidir. Referans örnekleri için bkz.  https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf

20. Metnin düzenlenmesinde örnek makale dikkate alınmalıdır. Makale dosyasına yazar/yazarların bilgileri (isim, kurum, ORCID ID v.b.) kesinlikle yazılmamalıdır.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Aralık 2023 Sayısı

  Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri