English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Benlik Saygısının Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi: Turizm Mesleğini Seçen Kişiler Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Self-Esteem on Profession Choice: A Study on People Choosing the Tourism Profession )

Yazar : Mehmet Uçar   - Hasan Turma  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 756-769


Özet
Bu çalışmanın amacı; benlik saygısının meslek seçimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaç kapsamında Mardin ve Karabük illerinde turizmde aktif çalışanlar ve turizm ile ilgili herhangi bir bölüm okuyan öğrenciler üzerinde bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmada kartopu örneklem yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmaya 225’i Mardin’den ve 268’i Karabük’ten olmak üzere toplam 493 kişi katılmıştır. Analizler sonucunda benlik saygısının hem genel hem de iller açısından meslek seçimini etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte benlik saygının alt boyutu olan öz-yeterliğin de meslek seçimini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak benlik saygısının ikinci boyutu olan kendini beğenme boyutu ile ilgili anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Benlik Saygısı, Öz-Yeterlik, Kendini Sevme, Meslek Seçimi, Mardin, Karabük

Abstract
This study examines the effect of self-esteem on career choice. Within the scope of this purpose, a field study was carried out on students who are active in tourism and students studying any department related to tourism in the provinces of Mardin and Karabük. In the study in which the questionnaire technique was used, data were collected by a snowball sampling method. A total of 493 people, 225 from Mardin and 268 from Karabük, participated in the research. As a result of the analysis, it was determined that self-esteem affects the choice of profession both in general and in terms of provinces. In addition, it has been determined that self-efficacy, which is a sub-dimension of self-esteem, also affects the choice of profession. However, no significant result could be reached regarding the second dimension of self-esteem, the dimension of self-love.

Keywords
Self-Esteem, Self-Efficacy, Self-Love, Profession Choice, Mardin, Karabük

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri