English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Covid-19 Salgınının Gastronomi Turizm Üzerine Etkisi: Kastamonu Örneği
(The Effect of the Covid-19 Epidemic on Gastronomy Tourism: Sample of Kastamonu )

Yazar : Kaan Berk Dalahmetoğlu   - Muharrem Avcı  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-4
Sayfa : 645-668


Özet
2019 yılında meydana gelen ve gün geçtikçe küresel kriz haline dönüşen Covid-19 salgın hastalığı etkisini pek çok alanda göstermiştir. Ekonomik ve sosyal yaşamı önemli seviyede etkileyen bu salgın hastalık turizm endüstrisini de etkisi altına almıştır. Turizm hareketleri durma noktasına gelmiş turizm içerisinde yer alan işletmeler de bu salgın hastalığın olumsuz sonuçlarından payını almıştır. Pek çok turizm türünü etkilediği gibi turizm çeşitlerinden biri olan gastronomi turizmi de bu krizden önemli derecede etkilenmiştir. Bu çalışma, önemli bir gastronomi turizm potansiyelini bünyesinde barından Kastamonu ilinin coğrafi işaretli yiyecek-içecek üretimi yapan işletmelere Covid-19’un etkisini saptamak amacıyla ele alınmıştır. Bu bağlamla Türkiye’nin en zengin mutfak potansiyeline sahip olan ilde hamur işleri, çorbalar, tatlılar ve yemekler bakımından oldukça önemli bir zenginlik bulunmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek adına kapsamlı literatür taraması yapılarak coğrafi işaretli yiyecek-içecek üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işlemecilerle gönüllülük esasına dayalı görüşme tekniği uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen veriler ile betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Covid-19 salgın hastalığının Kastamonu’da faaliyet gösteren gastronomi turizm çerçevesi içerisinde yiyecek-içecek üretimi yapan işletmelere olumlu ve olumsuz yönde olan etkileri araştırma sonucunda elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaret, Kastamonu

Abstract
The pandemic disaster, Covid-19, which broke out in 2019 and has grown day by day all around the world, affects many scopes. This pandemic, which significantly affects economic and social life, has also affected the tourism industry. Tourism movements have come to a standstill and businesses in tourism have also taken their share of negative consequences from this pandemic. As it affects many types of tourism, gastronomy tourism, which is one of the types of tourism, has also been significantly affected by this disaster. This study has been discussed in order to determine the impact of Covid-19 on the geographically marked food and beverage production businesses of Kastamonu province, which has significant gastronomic tourism potential. In this context, the province, which has the richest culinary potential in Turkey, has a very important richness in terms of pastries, soups, desserts, and meals. In order to reach the aim of the research, a comprehensive literature review was conducted and a voluntary interview technique was applied with small and medium-sized processors producing geographically marked food and beverage. In addition, a descriptive analysis method was used with the data obtained. In the research, the positive and negative effects of Covid-19 on the businesses that produce food and beverage within the framework of gastronomy tourism operating in Kastamonu were obtained.

Keywords
Covid-19, Gastronomy Tourism, Geographical Indication, Kastamonu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri