English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Benlik Saygısının Meslek Seçimi Üzerindeki Etkisi: Turizm Mesleğini Seçen Kişiler Üzerine Bir Araştırma
Bu çalışmanın amacı; benlik saygısının meslek seçimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu amaç kapsamında Mardin ve Karabük illerinde turizmde aktif çalışanlar ve turizm ile ilgili herhangi bir bölüm okuyan öğrenciler üzerinde bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmada kartopu örneklem yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmaya 225’i Mardin’den ve 268’i Karabük’ten olmak üzere toplam 493 kişi katılmıştır. Analizler sonucunda benlik saygısının hem genel hem de iller açısından meslek seçimini etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte benlik saygının alt boyutu olan öz-yeterliğin de meslek seçimini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak benlik saygısının ikinci boyutu olan kendini beğenme boyutu ile ilgili anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Benlik Saygısı, Öz-Yeterlik, Kendini Sevme, Meslek Seçimi, Mardin, Karabük

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri