English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türk Sinemasında 1950’lerden Günümüze Göç ve Kimlik İlişkisi
Göç, yerleşim amacıyla, kişilerin bulundukları bölgeden ayrılarak farklı bir bölgeye gitmesini ifade etmektedir; iç ve dış göç olarak iki şekilde yapılmaktadır. Dış göç, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçü ifade ederken; iç göç ise, ülke sınırları içinde yapılan göçleri kapsamaktadır. Toplumu yansıtan bir ayna olarak sinema, toplumda yaşanan durumların ve değişimlerin gözlemlenebilir olmasına, aynı zamanda veri kaynağı olarak üzerinde akademik çalışmaların yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışma, 1950’lerden günümüze, Türk Sineması’nda yer alan örnek filmler üzerinden göçün, kimlik üzerine yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, göç nedeniyle toplumsal yapıdaki yaşanan değişimleri ve kimlik ilişkisini ortaya çıkarabilmek amacıyla sosyolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Türkiye’de iç göçlerin 1950’lerden günümüze yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. İç göçün belirtilen zamanlarda yüksek düzeyde olmasının nedeninin; sanayileşme, tarımda makineleşme ve devlet politikalarının olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan; köylerde iş imkânlarının azalması nedeniyle, büyük şehirlere göç eden insanların yeni yerleştikleri şehir hayatına uyum sağlayamadıkları ve bu uyumsuzlukların göç eden kişilerde kimlik bunalımlarına neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sinema, Türk Sineması, göç, kimlik

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri