English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11-1 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Mart 2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCenk Murat Koçoğlu - Ayşe Canatar  
Online Seyahat Alışverişini Etkileyen Bileşenler ve Seyahat Satın Alma Niyeti: Safranbolu’daki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma Ss, 1-11
Components Affecting Online Travel Shopping and Travel Shopping Intention: A Research on Hospitality Business in Safranbolu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Gökmen - Ali Özçağlar  
Balıkesir İlinin İdari Coğrafyası ve Kır/Kent Nüfusunun Tespiti Ss, 12-32
Administrative Geography of Balıkesir Province and Determination of Rural/Urban Population
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Uçar - Volkan Sancı  
Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların Benlik Saygısının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Üzerine Etkisi Ss, 35-52
The Effect of Self-Esteem on Psychological Resistance Levels of Women Working in the Textile Sector
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Can Koçak - Olgun Küçük  
Medyanın Kültüre Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 53-65
A Study on the Impact of Media on Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Bilirdönmez - Burak Erhan Tarlakazan  
Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Valilik Logolarının İkonografik ve İkonolojik Analizi Ss, 66-88
Iconographic and Iconological Analysis of the Governor's Logos of the Provinces in the Eastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Eşitti - Sedef Ece Batıbeki  
Evcil Hayvanlarla Seyahat Üzerine Bir Çalışma Ss, 89-102
A Study on Travel with Pets
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özgeriş - Faris Karahan  
Turizm Alanlarındaki Rekreasyonel Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Sakin Şehir Politikaları: Uzundere (Erzurum) Örneğinde Bir Değerlendirme Ss, 103-117
Cittaslow Policies and Sustainability of Recreational Water Resources in Tourism Areas: An Evaluation Based on Uzundere (Erzurum)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül Babaoğlu  
Coronavirüs Nedeniyle Türkiye’de Firmaların Yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 118-134
Corporate Social Responsibility due to Covid-19: An Investigation of Firms in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş Tuncer - İrfan Mısırlı  
Turizm Sektöründe AB Projeleri: Tuyup Örneği Ss, 135-144
EU Projects in Tourism Sector: TUYUP Project Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut981
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Gökmen  
Türkiye'de Yargının Stratejik Yönetimi Ss, 145-161
Strategic Management of the Judiciary in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat Tüfekçi  
1916 Yılı Kırgızistan İsyanı (Rus İmparatorluğu’nun Sömürge Politikasına Karşı Kırgız Halkının Millî Kurtuluş Mücadelesi) Ss, 162-176
Kyrgyzstan Revolt of 1916 (National Struggle of the Kyrgyz Against Colonial Policy of Russian Empire)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun Akyol - Süleyman Akkaşoğlu  
Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi Ss, 177-194
Contribution of Alternative Tourism Types to Destinations: Artvin and Sports Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut922
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Canbulat  
“ÇÃR-TÃK”TAN “ÇARDAK”A Sözcüğün Tarihsel Semantiği Üzerine bir Monografi Ss, 195-225
From “ÇÃR-TÃK” to “ÇARDAK” A Monograph on the Historical Semantics of the Word
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Kaya - Nisanur Erol  
El Sanatları Ürünlerinin Kırsal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Espiye - Akkaya Köyü Örneği Ss, 226-240
Evaluation of Handicraft Products in the Scope of Rural Tourism: the Case of Espiye - Akkaya Village
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut991
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi Karakök - Abdurrahman Dinç  
Türkiye’de Ekoturizm Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000-2020) Ss, 241-255
Investigation of Postgraduate Thesis on Ecotourism in Turkey (2000-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri