English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Evcil Hayvanlarla Seyahat Üzerine Bir Çalışma
İnsanlar ve hayvanlar arasındaki ilişki geçmişten günümüze farklı boyutlar kazanarak gelmiştir. Değişen aile yapısının da etkisiyle günümüzde pek çok insan evcil hayvanlarını ailelerinin birer üyesi olarak görmekte ve günlerinin büyük bir bölümünü onlarla geçirmektedirler. İnsanlar, hayatlarının her alanına dahil ettikleri bu dostlarından turistik seyahatlerinde de ayrılmak istememekte ve birçoğu evcil hayvanlarını da bu seyahatlere dahil etmek istemektedirler. Bu bağlamda çalışmada evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvanla seyahate ilişkin düşünceleri ve bu seyahatler esnasında yaşadıkları zorluklara değinilmektedir. Çalışma, sektörde var olan evcil hayvanla yapılan seyahatler konusunda yaşanan sorunları ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak evcil hayvan sahibi turistlerle yapılan görüşmeler sonucunda toplanmış olup, bu veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların çoğunluğunun evcil hayvanla seyahate ilişkin düşüncelerinin olumsuz olduğu, ulaşım ve konaklama gibi turizmin ana bileşenlerindeki mevcut kısıtlamalar, çevredeki insanların tepkileri ve evcil hayvanlarının kedisinden kaynaklanabilecek sıkıntılar nedeniyle evcil hayvanla seyahat etmekten çekindikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Evcil hayvan, konaklama işletmeleri, turistik seyahat, Türkiye

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri