English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Tekstil Sektöründe Çalışan Kadınların Benlik Saygısının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Üzerine Etkisi
(The Effect of Self-Esteem on Psychological Resistance Levels of Women Working in the Textile Sector )

Yazar : Mehmet Uçar   - Volkan Sancı  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 35-52


Özet
Küreleşmenin yoğun bir biçimde yaşandığı günümüzde hem bireysel hem kurumsal düzeyde büyük tehlike arz eden bir sorun haline gelmiş olan stres olgusuna ilgi, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük oranda artmıştır. Bu süreçte bireyler yoğun bir şekilde çalışmakta ve bununla birlikte bu yüksek tempo karşısında kişilerin sergiledikleri benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılık önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı Karabük ilindeki tekstil sektöründe çalışan kadınların benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ne yönde olduğu ve benlik saygısının psikolojik dayanıklılıklarını etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırmaya 399 kadın katılmıştır. Yapılan analizlerde kadınların benlik saygısının orta düzeyde, psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ise yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte benlik saygısı ve alt boyutları olan kendini sevme ile özyeterlilik boyutlarının psikolojik dayanıklılığı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Benlik Saygısı, Psikolojik Dayanıklılık, Tekstil Sektörü, Kadın

Abstract
In today's world, where globalization is intense, interest in stress, which has become a serious problem at both individual and institutional levels, has increased substantially in our country as in all countries. In this process, individuals work intensively, and in this high tempo, self-esteem and psychological resilience exhibited by individuals have an important place. The aim of this study is to determine the self-esteem and psychological resilience levels of women working in the textile industry in Karabük and whether their self-esteem affects their psychological resilience. 399 women agreed to participate in the study. In the analyses conducted, it was determined that women's self-esteem was at a medium level and their psychological resilience level was high. However, it was concluded that self-esteem and its sub-dimensions, self-love and self-efficacy, affect psychological resilience.

Keywords
Self-Esteem, Psychological Resilience, Textile Industry, Woman

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri