English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi
Bu çalışmada, spor ve turizm faaliyetlerinin bir birleşimi olarak ortaya çıkan “spor turizmi” kavramı ele alınarak destinasyonlardaki spor turizmi potansiyelinin Artvin ili özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın evreni, destinasyonda spor ve turizm alanlarında yetkili ve bilgili kişilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda destinasyonla ilgili spor turizmi değerleri taranmış, sonrasında ise konu ile ilgili Artvin ilinde spor ve turizm alanında hizmet veren yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, işletme yöneticisi, kulüp yetkilileri ve akademisyenlerin görüşleri değerlendirilmiştir. Örnekleme yönteminin maksimum çeşitlilik stratejisi ile belirlendiği çalışma kapsamında uygulanan mülakat tekniğinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler betimleyici analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde Artvin ilinde önemli derecede spor turizmi değerlerinin olduğu tespit edilmiştir. Destinasyonun sahip olduğu doğa, akarsu, vadi, yayla gibi alanlar ile Artvin ve ilçelerinde yaz ve kış aylarında gerçekleşen festival ve etkinlikler spor turizmine hizmet veren organizasyonlara ev sahipliği yapmakta, spor turistlerine alternatif seçenekler sunmaktadır. Destinasyonda hizmet veren ve faaliyet gösteren tüm paydaşlar kurumsal veya bireysel olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonların içerisinde düzenleyici ve katılımcı olarak rol ve görev alma gayreti içerisindedir. Destinasyonla ilgili spor turizmi konusunda yapılması gereken tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha çok ulusal ve uluslararası alanlarda olması konusunda ortak fikir yürüten katılımcıların özellikle üzerinde durduğu diğer konular ise, işletme yöneticilerinin ve personelin yabancı dil eksikliği ile nitelikli istihdam gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler
Alternatif turizm, Spor turizmi, Artvin destinasyonu

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri