English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Sektöründe AB Projeleri: Tuyup Örneği
(EU Projects in Tourism Sector: TUYUP Project Sample )

Yazar : Kurtuluş Tuncer   - İrfan Mısırlı  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 135-144


Özet
Türkiye’de eğitim, turizm, istihdam, ekonomik kalkınma, belediyecilik gibi değişik alanlarda projeler hazırlanarak, AB mali yardım programları kapsamında finansal destek sağlanmaktadır ve projeler yürütülmektedir. “Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi (TUYUP)”, program otoritesi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yararlanıcısı Kültür ve Turizm Bakanlığı olan, AB uyum sürecinde insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir projedir. Çalışmanın temel amacı TUYUP’un temel bileşenlerinin, amaçlarının, hedeflerinin ve çıktılarının irdelenerek, turizm sektörü paydaşlarının bilgilendirilmesi ve sektörde yapılacak yeni projeler için önerilerde bulunulmasıdır. Bu sebeple çalışmada, TUYUP’un hedeflerinin gerçekleştirilme kabiliyeti değerlendirilmiştir. Araştırma nitel yöntem doküman taraması tekniği ile yapılmıştır. Elde edilen dokümanlardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda projenin hedeflerine ulaşma düzeyi ve sürdürülebilirlik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İstihdam, Kupon Eğitim, Proje, Turizm, TUYUP, Yeşil Yıldız

Abstract
In Turkey, education, tourism, employment, economic development, and municipal projects in different areas such as preparation and financial support are provided for by the EU financial assistance programs and projects. The "Increasing the Adaptability of Employers and Employees in the Tourism Sector Project (TUYUP)" is a project for the development of human resources in the EU harmonization process, whose operating authority is the Ministry of Family, Labor and Social Policies and the beneficiary is the Ministry of Culture and Tourism. The main purpose of the study is to examine the basic components, goals, objectives and outputs of TUYUP, to inform the stakeholders of the tourism sector, and to make suggestions for new projects to be made in the sector. For this reason, in the study, the ability of TUYUP to achieve its goals was evaluated. The research was conducted with a qualitative method document scanning technique. In line with the information obtained from the documents, the capacity of the project to reach its goals and its sustainability status were explored.

Keywords
Employment, Green Star, Project, Tourism, TUYUP, Voucher Training

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri