English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

1916 Yılı Kırgızistan İsyanı (Rus İmparatorluğu’nun Sömürge Politikasına Karşı Kırgız Halkının Millî Kurtuluş Mücadelesi)
(Kyrgyzstan Revolt of 1916 (National Struggle of the Kyrgyz Against Colonial Policy of Russian Empire) )

Yazar : Vedat Tüfekçi    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 162-176


Özet
1916 Türkistan veya Ürkün İsyanı, Temmuz 1916’da Kırgızların yaşadığı topraklarda başladı ve 1917’de Rusya’da gerçekleşen Şubat Devrimi ile son buldu. Çarlık yönetimine karşı Kırgızistan merkezli başlayan isyan kısa süre içerisinde Özbek ve Kazakistan topraklarına yayıldı. İsyan, Birinci Dünya Savaşı’nda zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan 19-43 yaş arası Müslümanların zorla askere alınmak istenmesi üzerine ortaya çıktı ve Rus ordusu tarafından şiddetli bir şekilde bastırıldı. Binlerce Kazak ve Kırgız öldürüldü veya Çin’e göç etmek zorunda bırakıldı. Çarlık yönetiminin Kırgızlar üzerindeki baskısı Şubat Devrimi ile son bulsa da Rusya, Ekim Devrimi gerçekleşene kadar bölgede tam hâkimiyet kuramadı. Sovyet rejimi ile Kırgızlar için rahat bir dönem başladı ve Kırgız liderler yeni rejim tarafından Çarlık rejimine karşı kahraman ilan edildiler.

Anahtar Kelimeler
Türkistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ürkün, İsyan, Çarlık, 1916.

Abstract
The Revolt of Turkestan, or Urkun, in 1916 began in the territories of the Kyrgyz in July 1916 and ended with the February Revolution in Russia in 1917. In a short time, it spread to the territory of Uzbek and Kazakhstan. The revolt arose when Muslims aged 19-43, who were exempted from compulsory military service in the First World War, were forced into military service. The revolt was violently suppressed by the Russian army. Thousands of Kazakh and Kyrgyz were killed or forced to emigrate to China. Although pressure of the tsarist government on the Kyrgyz ended with the February Revolution, Russia could not gain full control over the region until the October Revolution took place. With the Soviet regime, a comfortable period began for the Kyrgyz, and Kyrgyz leaders were declared heroes against the Tsarist regime by the new regime.

Keywords
Turkestan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Urkun, Rebellion, Tsarist, 1916.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri