English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Medyanın Kültüre Etkisi Üzerine Bir Araştırma
İnsanlar boş zamanlarının önemli bir kısmını medya karşısında geçirmektedir. Özellikle yeni medyanın sunmuş olduğu olanaklar ile enformasyonun mobilize hale gelmesi zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırmış, bu olgu medya kullanım sürelerinin daha da artmasını beraberinde getirmiştir. Sağladığı olanakların yanında medyaya karşı birtakım eleştiriler de yöneltilmektedir. Bu eleştirilerinden biri de medyanın toplumların kültürlerine zarar verdiği yönündedir. Medya içeriklerin sıradanlaşması ve benzeşmesi yönüyle eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında medya kullanıcıları üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları; anketi cevaplayanların büyük çoğunluğu kültürlerine yüksek derecede bağlı olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaşı yükseldikçe kültüre bağlılıklarının da o oranda arttığı anlaşılmıştır. Araştırmaya göre katılımcılar medya araçlarının kültürlerine zarar verdiğini düşünmektedir. Bu araçlar içinden özellikle sosyal medyanın kültürlerine diğer medya araçlarına göre daha fazla zarar verdiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kadınların önemli bir kısmı kültürlerine zarar verdiği düşündüğü medya programlarını izlemeyi bırakabileceklerini belirtmektedir. Yine katılımcılar dizilerin ve magazin programlarının diğer program türlerine göre kültürlerine daha fazla zarar verdiğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medya, Kültür, Toplum

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri