English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türkiye'de Yargının Stratejik Yönetimi
Anayasa, sahip olunan hakları, "Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;" şeklinde hükme bağlamıştır. Bu hakların korunması, savunulması ve sürekliliği yargı yönetimi ile mümkündür. Yargı yönetimi Adalet Bakanlığınca sürdürülmektedir. Bakanlık misyonu; "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır (https://www.adalet.gov.tr/stratejik-plan). Yargıda; Bakanlığın misyonu,vizyonu doğrultusunda, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, yargı yönetiminde etkinlik, etkililik, kalite; vatandaşın yargıya güveni, adil ve bağımsız yargılanma ve yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, şeffaflığının geliştirilmesi kapsamında çalışmalar bulunmakta ve devam etmektedir. Bu noktada stratejik yönetim daha da anlam kazanmaktadır. Bu makale, Türkiye'de stratejik yönetim, yargı yönetiminde ne kadar anlam kazanmış yahut anlam kazanabilmiş mi sorularına cevap aramaktadır. Bu da, Yargı Reformu Stratejisi, Avrupa Konseyi 2019 Türkiye Raporu ve Venedik Komisyonu Raporları çerçevesinde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim Anlayışı, Stratejik Yargı, Yargı Yönetimindeki Sorunlar ve Çözümler, Adil ve Bağımsız Yargı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri