English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan İllerin Valilik Logolarının İkonografik ve İkonolojik Analizi
(Iconographic and Iconological Analysis of the Governor's Logos of the Provinces in the Eastern Anatolia Region )

Yazar : Tuba Bilirdönmez   - Burak Erhan Tarlakazan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 66-88


Özet
Amblem ve logolar kurum ve kuruluşların görünen yüzü ve marka kimliğinin en önemli görsel araçlarıdır. Görsel uygulama ve iletişim çalışmalarında ilk göze çarpan bu tasarım unsuru, sahip olduğu ve taşıdığı sembollerle, temsil ettiği kurum hakkında bilgi vermek, özelliklerini, amacını, faaliyet alanını vb. ifade etmek, anlatmak gibi özellikler barındırır. Kentleri temsil eden logolar da bu özellikleri taşıyan ve şehrin algılanmasında önemli rol oynayan sembollerdir. Amblem ve sembollerin taşımış olduğu bu görsel temsil özellikleri, tasarımcı bireyin yaratma yetisi çerçevesi biçimlenmiş olsa bile, oluşturulması esnasında alımlayıcı toplum tarafından doğru ve anlaşılır kılınabilmesi için içinde yer aldığı kültürün niteliklerine de hitap edebilmesi gerekmektedir. Sanat yapıtlarının ve tasarım yaratılarının taşımış oldukları görsel anlamları ve içinde barındırdıkları gizli anlamların çözümlenmesi ise yapıt yorumlama ile mümkün olabilmektedir. Genellikle ikonografik bir yaklaşım ile yapılan bu çözümleme uğraşlarında başvuru kaynaklarından birisi ise Panofsky’nin ikonografik çözümlemesidir. Üç aşamalı olarak ele alınan Panofsky’nin ikonografi ve ikonoloji yönteminde; Ön ikonolojik betimleme, İkonografik çözümleme ve son olarak İkonolojik yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 İlin Valilik logolarının içerikleri, Elwin Panofsky’nin, üç aşamalı ‘İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi’ yöntemi esas alınarak, analiz edilmiştir. Ele alınan logolar sembol, form, renk, grafik tasarım ve ilettiği mesaj bakımından analiz edilmiştir. Logoların temsil ettikleri şehirlerin tanıtıcı özelliğine sahip oluşları; fonksiyonellikleri, şehrin imajını yansıtmaları, coğrafi özellikleri ve kültürüne dair izleri barındırmaları, mitolojik öyküleri, Türk tarihindeki yerleri, art-zaman açısından yorumlanarak, düz anlamsal anlamları, yan anlamsal anlamları ve yorumsal aşamaları ile vermek istendiği mesaj çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Amblem-Logo, İkonografi, İkonoloji, Görsel İletişim, Grafik Tasarım.

Abstract
Emblems and logos are faces of the organizations and institutions, and they are the most important visual tools of the trademark identity. This unit of design, which is the striking element of visual application and communication works, has features like informing people about the institution it represents as well as explaining its purpose, activity area, and specialties with the symbols it possesses. Likewise, the logos that represent cities are symbols that possess these features and play vital roles for the perception of cities. Although they are shaped within the creativity of the designer, the visual and representative features of the emblems and symbols should address the cultural specifications of the society to be understood correctly by the receiving community. It can only be possible by the interpretation of the work to analyze the visual message and the secret meanings of the works of art and the products of the design. One of the reference resources in the efforts of analyses—which are generally carried out by an iconographic approach—is Panofsky’s Iconographic Analysis. In the three-level iconography and iconology method of Panofsky, there are: 1) pre-iconological description, 2) iconographic analysis and 3) iconological approach level. In this study, the content of governorship logos of the 14 cities in the Eastern Anatolian Region is analyzed with the three-level “Iconographical and Iconological Critique of Art” method of Elwin Panofsky. The logos are analyzed for their symbols, forms, color, and the messages they convey. The facts of containing the features of the cities they represent, functionality, reflecting the image of the city, possessing the marks of geographical and historical features, and mythological stories. Their place in Turkish history is analyzed by interpreting the referential, connotational, and perceptional meanings and the message they intend to convey.

Keywords
Emblem, Logo, Iconography, Iconology, Visual Communication, Graphic Design

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri