English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Turizm Alanlarındaki Rekreasyonel Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Sakin Şehir Politikaları: Uzundere (Erzurum) Örneğinde Bir Değerlendirme
(Cittaslow Policies and Sustainability of Recreational Water Resources in Tourism Areas: An Evaluation Based on Uzundere (Erzurum) )

Yazar : Mustafa Özgeriş   - Faris Karahan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 103-117


Özet
Sakin Şehir’in (Cittaslow) temel amacı turizmde doğal, kültürel ve sosyal kaynakları bir denge içerisinde yozlaştırmadan kullanmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sakin Şehir, sahip olduğu kriterler ile sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir turizmi savunmaktadır. Turizmin doğal, sosyal ve kültürel olmak üzere üç çeşit birincil kaynak değeri bulunmaktadır. Su unsuru turizmin doğal kaynak değerlerinden biridir. Su, turizme içme suyu-genel kullanım ve rekreasyonel aktiviteler için kaynak oluşturma yönleri ile hizmet etmektedir ve turizmin birçok çevresel etkileri olduğu gibi su kaynakları üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı turizmin rekreasyonel su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin Uzundere örneğinde belirleyerek, Sakin Şehir birliğinin rekreasyonel su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik politikalarını değerlendirmektir. Bu kapsamda uzman grup görüşleri alınarak Uzundere örneğinde turizmin rekreasyonel su kaynakları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre Sakin Şehir’in rekreasyonel su kaynaklarının koruma-kullanım ve planlamasına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek ondan fazla politikasının olduğu görülmüştür. Bununla beraber Sakin Şehir’in rekreasyonel su kaynakları etrafında yapılaşma, su ekosisteminin zarar görmesi, rekreasyonel su kaynakları ve çevresinde katı atık kirliliği, taşıma kapasitesinin hesaplanmaması(insan yoğunluğundaki artış) ve flora ve fauna üzerinde insan baskısını kontrol etmeye yönelik herhangi bir politikasının olmadığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rekreasyonel Su kaynakları, Sakin şehir, Sürdürülebilirlik, Turizm, Uzundere

Abstract
The main purpose of Cittaslow is to use natural, cultural and social resources in a balance without corrupting tourism and to ensure its sustainability. Cittaslow advocates sustainability and sustainable tourism with its criteria. Tourism has three primary source values: natural, social and cultural. Water is one of the natural resource values of tourism. Water serves tourism as a resource of drinking water – general use and recreational activities. Tourism has a great number of environmental impacts and also has a negative impact on water resources. The aim of this study is to determine the negative effects of tourism on recreational water resources in the example of Uzundere, and to evaluate the policies of the Cittaslow Union for the protection and sustainability of recreational water resources. In this context, the direct and indirect effects of tourism on recreational water resources were determined in the Uzundere example by taking expert group opinions. According to the results of the study, it has been seen that the Cittaslow has more than ten policies that can directly or indirectly affect the conservation-use and planning of recreational water resources. However, it has been evaluated that the Cittaslow does not have any policy to control the construction around recreational water resources, damage to the water ecosystem, solid waste pollution in and around recreational water resources, not calculating the carrying capacity (increase in human density) and human pressure on flora and fauna.

Keywords
Cittaslow, Recreational Water resources, Sustainability, Tourism, Uzundere

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri