English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Balıkesir İlinin İdari Coğrafyası ve Kır/Kent Nüfusunun Tespiti
(Administrative Geography of Balıkesir Province and Determination of Rural/Urban Population )

Yazar : Özgür Gökmen   - Ali Özçağlar  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 12-32


Özet
2012 yılında kabul edilen 6360 Sayılı Kanun ile Balıkesir ili büyükşehir belediyeli il statüsüne kavuşturulmuştur. Bu yasa kapsamında büyükşehir belediyeli illerde köy ve beldelerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, kır/kent ayrımı yapılmaksızın tüm yerleşmelerin nüfusları şehir nüfusu olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacını, Balıkesir ilinin idari coğrafya bazında mevcut durumu ile Balıkesir ilinin gerçek kır/kent nüfusunun tespiti oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden elde edilmiştir. Ayrıca Google Maps ve Google Earth uygu görüntülerinden Balıkesir ilindeki ilçelerin idari sınırlar içindeki kentsel ve kırsal alanları ile bu alanlardaki mahallelerin tespiti yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Balıkesir ilinde toplam 1129 mahalle bulunduğu ve bunların 921’inin kırsal, 208’nin kentsel nitelikli olduğu belirlenmiştir. Balıkesir ilinin mülki idari sınırları içerisinde 208 kentsel mahallede toplamda 899952 kişi ikamet ederken, 921 kırsal mahallede ise ikamet edenlerin toplam sayısı 328668’dir. Çalışmanın sonunda Akçay ve Altınoluk yerleşmeleri örnekleri üzerinden 6360 Saylı Kanun sorgulanmış ve kanunun revize edilmesiyle ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyeli İl, İdari Coğrafya, Metropol ilçe, Kır nüfusu, Kent Nüfusu

Abstract
With Law No. 6360, enacted in 2012, Balıkesir was given the status of a metropolitan municipality. Within the scope of this law, the legal entities of villages and towns were abolished in metropolitan municipal provinces, and the population of all settlements was accepted as an urban population, regardless of its rural/urban distinction. The aim of this study is to determine the current situation of Balıkesir province on the basis of its administrative geography and the real rural/urban population of Balıkesir province. A scanning model method was used in the research. Population data used in the study, Turkey Statistical Institute (TSI), was obtained from the Address-based Population Registration System. In addition to Google Maps and Google Earth application images, the urban and rural areas of the districts in Balıkesir province within the administrative borders and the neighborhoods in these areas were determined. As a result of these studies, it was determined that there are 1,129 neighborhoods in Balıkesir province in total. 921 of them are rural, and 208 of them are urban. While a total of 899,952 people reside in 208 urban neighborhoods within the administrative boundaries of Balıkesir province, the total number of residents in 921 rural neighborhoods is 328,668. At the end of the study, Law No. 6360 was questioned through the examples of Akçay and Altınoluk settlements, and suggestions for revising the law were presented.

Keywords
Province with metropolitan municipality, Administrative Geography, Metropol district, Rural populati

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri