English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Medyanın Kültüre Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Impact of Media on Culture )

Yazar : Mevlüt Can Koçak   - Olgun Küçük  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 53-65


Özet
İnsanlar boş zamanlarının önemli bir kısmını medya karşısında geçirmektedir. Özellikle yeni medyanın sunmuş olduğu olanaklar ile enformasyonun mobilize hale gelmesi zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırmış, bu olgu medya kullanım sürelerinin daha da artmasını beraberinde getirmiştir. Sağladığı olanakların yanında medyaya karşı birtakım eleştiriler de yöneltilmektedir. Bu eleştirilerinden biri de medyanın toplumların kültürlerine zarar verdiği yönündedir. Medya içeriklerin sıradanlaşması ve benzeşmesi yönüyle eleştiriye maruz kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında medya kullanıcıları üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları; anketi cevaplayanların büyük çoğunluğu kültürlerine yüksek derecede bağlı olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların yaşı yükseldikçe kültüre bağlılıklarının da o oranda arttığı anlaşılmıştır. Araştırmaya göre katılımcılar medya araçlarının kültürlerine zarar verdiğini düşünmektedir. Bu araçlar içinden özellikle sosyal medyanın kültürlerine diğer medya araçlarına göre daha fazla zarar verdiğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan kadınların önemli bir kısmı kültürlerine zarar verdiği düşündüğü medya programlarını izlemeyi bırakabileceklerini belirtmektedir. Yine katılımcılar dizilerin ve magazin programlarının diğer program türlerine göre kültürlerine daha fazla zarar verdiğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medya, Kültür, Toplum

Abstract
People spend a significant part of their free time in front of the media, especially with the opportunities offered by new media. The mobilization of information, as well as the removing of limitations of time and authority, have brought about a further increase in media usage times. In addition to the opportunities it provides, some criticisms are directed against the media. One of these criticisms is that media damages the cultures of societies. Media content is subject to criticism for its routinization and similarity. A field study was conducted on media users. The results suggest that the majority of respondents expressed a high degree of attachment to their culture. It was understood that as the age of the participants increased, their attachment to culture increased at the same rate. According to the research, the participants think that media tools harm their culture. Among these tools, they stated that social media especially damages their culture more than other media tools. A significant portion of the women participating in the study stated that they can stop watching media programs that they think harm their culture. Again, the participants think that TV series and magazine programs damage their culture more than other types of programs.

Keywords
Media, Culture, Society

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri