English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Coronavirüs Nedeniyle Türkiye’de Firmaların Yaptığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
(Corporate Social Responsibility due to Covid-19: An Investigation of Firms in Turkey )

Yazar : Ayşegül Babaoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 118-134


Özet
Dünyayı etkileyen covid-19 salgını nedeniyle devletin yasakları nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan insanlar için Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin hangi alanlarda nasıl yardım ettiklerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile Covid-19 pandemi sürecinden olumsuz etkilenen insanlara şirketler tarafından gerçekleştirilen gerek maddi gerekse manevi olarak yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyaların önemini ve şirket imajına KSS Çalışmaları ile farkındalık yaratarak toplumun yanında olduğunu belirtmesi müşteri sadakatine vurgu yapılması noktasında önem arz etmektedir. Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında covid-19 salgını nedeniyle işletmelerin yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları ele alınmıştır. Araştırma da kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen farklı sektörde faaliyet gösteren 27 şirketin covid-19 pandemi sürecinde devlete ve topluma yönelik yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmaları seçilmiştir. Covid-19 Pandemi süreci içerisinde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren özel kuruluş sorumluluk üstlenerek toplum yararına çalışmalar yürütmüştür. Beyaz eşya, tekstil, akaryakıt, ulaştırma, konaklama, online alışveriş, içecek sektörlerinde üretim yapan şirketler ve bazı holdingler gerek nakdi veya ayni bağış olarak gerekse üretimlerini ihtiyaç olan ürünlere doğru kaydırmak suretiyle bu süreçte sosyal sorumluluk çalışmaları yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Corona virüs Pandemi Salgını, Kurumların Faaliyetleri

Abstract
Due to the worldwide outbreak of Covid-19, this study aims to identify how businesses have helped those staying in the areas where businesses operate and where the state requested that people stay in their homes in Turkey. This study emphasizes the importance of the campaigns carried out by these companies to the people who were adversely affected by the Covid-19 pandemic, both financially and morally, to the needy, and to the sense of customer loyalty that creates awareness of the company image using Corporate Social Responsibility (CSR) studies. The CSR studies they carried out in order to provide financial and moral support to society were examined. A literature review method was used in the research. The social responsibility studies of businesses operating in different sectors were selected by a purposive sampling method for the state and society during the Covid-19 pandemic process. During the Covid-19 pandemic, private organizations operating in many different sectors took responsibility and conducted studies for the benefit of society. Companies producing white goods, textiles, fuel/oil, transportation, accommodation, online shopping, beverages, and other holdings have carried out social responsibility activities in this process, either as cash, donations, or by shifting their production towards new necessities.

Keywords
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, Corona Virus Pandemic, Activities of Institu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri