English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi
(Contribution of Alternative Tourism Types to Destinations: Artvin and Sports Tourism )

Yazar : Ceyhun Akyol   - Süleyman Akkaşoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 177-194


Özet
Bu çalışmada, spor ve turizm faaliyetlerinin bir birleşimi olarak ortaya çıkan “spor turizmi” kavramı ele alınarak destinasyonlardaki spor turizmi potansiyelinin Artvin ili özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın evreni, destinasyonda spor ve turizm alanlarında yetkili ve bilgili kişilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda destinasyonla ilgili spor turizmi değerleri taranmış, sonrasında ise konu ile ilgili Artvin ilinde spor ve turizm alanında hizmet veren yerel yönetici, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, işletme yöneticisi, kulüp yetkilileri ve akademisyenlerin görüşleri değerlendirilmiştir. Örnekleme yönteminin maksimum çeşitlilik stratejisi ile belirlendiği çalışma kapsamında uygulanan mülakat tekniğinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler betimleyici analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde Artvin ilinde önemli derecede spor turizmi değerlerinin olduğu tespit edilmiştir. Destinasyonun sahip olduğu doğa, akarsu, vadi, yayla gibi alanlar ile Artvin ve ilçelerinde yaz ve kış aylarında gerçekleşen festival ve etkinlikler spor turizmine hizmet veren organizasyonlara ev sahipliği yapmakta, spor turistlerine alternatif seçenekler sunmaktadır. Destinasyonda hizmet veren ve faaliyet gösteren tüm paydaşlar kurumsal veya bireysel olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonların içerisinde düzenleyici ve katılımcı olarak rol ve görev alma gayreti içerisindedir. Destinasyonla ilgili spor turizmi konusunda yapılması gereken tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha çok ulusal ve uluslararası alanlarda olması konusunda ortak fikir yürüten katılımcıların özellikle üzerinde durduğu diğer konular ise, işletme yöneticilerinin ve personelin yabancı dil eksikliği ile nitelikli istihdam gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler
Alternatif turizm, Spor turizmi, Artvin destinasyonu

Abstract
In this study, it is aimed to evaluate the sport tourism potential in the destinations specific to the province of Artvin by considering the concept of "sport tourism", which emerged as a combination of sport and tourism activities. The universe of the study of the qualitative research method consists of competent and knowledgeable people in the fields of sport and tourism at the destination. In this direction, the study explores the terminology used in tourism at the destination as well as the views of the local administrator, the civil society organization representative, business manager, club officials, and academicians that serve in the sport and tourism field of Artvin. In the study, the sampling method aimed for maximum diversity, the semi-structured interview form was used in the interviews, and the obtained data were assessed by descriptive analysis. As a result of the study, it is found that there are significant levels of sport tourism in Artvin province. Festivals and events in the summer and winter months include features from nature, such as streams, valleys, and plateaus, providing alternative options for sport tourists. All stakeholders who are working and operating in the destination, as institutions or individuals, strive to fill roles and delegate participation at the local, regional, national, and international levels. Another view that participants share is that promotional and marketing activities should be in national and international areas of sport tourism. Also, business managers and staff must be competent in foreign languages and hire qualified employees.

Keywords
Alternative tourism, Sport tourism, Artvin destination

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri