English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye'de Yargının Stratejik Yönetimi
(Strategic Management of the Judiciary in Turkey )

Yazar : Tuğba Gökmen    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11-1
Sayfa : 145-161


Özet
Anayasa, sahip olunan hakları, "Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;" şeklinde hükme bağlamıştır. Bu hakların korunması, savunulması ve sürekliliği yargı yönetimi ile mümkündür. Yargı yönetimi Adalet Bakanlığınca sürdürülmektedir. Bakanlık misyonu; "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile insan haklarını esas alarak, adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacak politikaları geliştirmek ve uygulamaktır (https://www.adalet.gov.tr/stratejik-plan). Yargıda; Bakanlığın misyonu,vizyonu doğrultusunda, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde, yargı yönetiminde etkinlik, etkililik, kalite; vatandaşın yargıya güveni, adil ve bağımsız yargılanma ve yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, şeffaflığının geliştirilmesi kapsamında çalışmalar bulunmakta ve devam etmektedir. Bu noktada stratejik yönetim daha da anlam kazanmaktadır. Bu makale, Türkiye'de stratejik yönetim, yargı yönetiminde ne kadar anlam kazanmış yahut anlam kazanabilmiş mi sorularına cevap aramaktadır. Bu da, Yargı Reformu Stratejisi, Avrupa Konseyi 2019 Türkiye Raporu ve Venedik Komisyonu Raporları çerçevesinde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim Anlayışı, Stratejik Yargı, Yargı Yönetimindeki Sorunlar ve Çözümler, Adil ve Bağımsız Yargı

Abstract
The subject of this study is to overcome the shortcomings in the strategic management of the judiciary in Turkey. Understanding the effects of the strategy in judicial administration is the aim of the study. Also, according to the Constitution, it is said that “every Turkish citizen has an innate right and power, to lead an honorable life and to improve his/her material and spiritual wellbeing under the aegis of national culture, civilization, and the rule of law, through the exercise of the fundamental rights and freedoms set forth in this Constitution, in conformity with the requirements of equality and social justice.” The protection, defense of these rights that we have by birth, and their continuity are possible through judicial management. Judicial administration is maintained by the Ministry of Justice. The mission of the Ministry is “to develop and implement policies that will ensure the fair, rapid and effective delivery of justice services based on the rule of law, judicial independence, and impartiality and human rights.” In the judiciary, in line with the mission and vision of the Ministry, within the framework of the Judicial Reform Strategy, activities are carried out and continue within the scope of efficiency, effectiveness, quality, citizen's trust in the judiciary, fair and independent trial, and judicial independence, impartiality, and transparency. At this point, strategic management becomes even more meaningful. In Turkey, questions about how much strategic management has gained meaning in judicial management or whether strategic management has gained meaning in judicial management are answered. As a result of the research, it is seen that much progress has been made.

Keywords
Strategic Management Approach, Problems and Solutions in Judicial Administration, Strategic Jurisdic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri