English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özel Sayı 5 . SayıEditör
Prof. Dr. Nuray Türker

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Cenk Murat Koçoğlu - Doç. Dr. Önder Deniz

Karabük  Aralık2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma Eban - Meryem Samırkaş Komşu  
Turizm Sektöründe İstihdam Edilen Personelin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği Ss, 1-17
An Evaluation on the Problems of the Employed Personnel in the Tourism Sector: The Case of Kahramanmaraş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Baysal  
Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Destinasyonlarındaki Rolü: Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Örneği Ss, 18-40
The Role of Non-Governmental Organizations in Tourism Destinations: Sarıgerme Environmental Education Association (SARÇED) Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bozkoyun - İrfan Baytar  
Tuzlu Balık ve Ayran Aşının Van İlinin Gastronomi Turizmindeki Yeri Ss, 41-58
The Place of Salty Fish and Buttermilk Soup (Ayran Aşı) in Gastronomy Tourism of Van Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Ceylan - Meryem Samırkaş Komşu  
Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgesel Turizmin Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği Ss, 59-75
Evaluation of Geographical Indications in Terms of Development of Regional Tourism: The Case of Siirt Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Eşitti - Cemile Özdemir  
Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının Kriz Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Açılarından Ele Alınması Ss, 76-89
Considering the Safe Tourism Certification Program in terms of Crisis Management and Sustainability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Can - Berna Koçhan - Duygu Nedret Çetin - Erol Duran  
Korona Virüs Salgını Bağlamında Yerel Halkın Turistlere Yönelik Tutumları: Çanakkale Örneği Ss, 90-98
Attitudes of Local People Towards Tourists as Part of the Coronavirus Pandemic: The Case of Çanakkale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Çavuşgil Köse  
Turizm ve Covid-19: Bir Bibliyometrik Analiz Yaklaşımı Ss, 99-111
Tourism and Covid-19: A Bibliometric Analysis Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Alaeddinoğlu - Cihat Şit  
Uluslararası Turistlerin Van Algısı Ss, 112-133
International Tourists' Perception of Van
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Turak - Tülay Güzel  
Konaklama İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri: Bir Örnek Olay Çalışması Ss, 134-144
Marketing Strategies Applied by Accommodation Establishments during Crisis Periods: A Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Baysal - Melahat Yıldırım Saçılık  
Trenin Hiç Uğramadığı Dalaman Tren Garı’nın Turizm Açısından Değerlendirilmesi Ss, 145-155
Evaluation of Dalaman Train Station, where the Train Never Stops, in Terms of Tourism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Dursun - Mücahit Ezer  
Kişi-Örgüt Uyumunun İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Batman İlindeki 3 ve 4 Yıldızlı Otellerde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma Ss, 156-172
The Effectiveness of Person-Organization Fit on Job Performance: A Research on the Employees of 3 and 4 Star Hotels in Batman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/johut954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri