English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Turizm ve Covid-19: Bir Bibliyometrik Analiz Yaklaşımı
COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü çabuk yayılan ve oldukça bulaşıcı bir virüstür. Hastalığın, bireyler için uzun vadeli sonuçları henüz bilinmemekle birlikte, uluslararası toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin dramatik olacağı ön görülmektedir. COVID-19, akla gelebilecek her açıdan dünyayı değiştirmiş ve dünyanın en büyük işverenlerinden biri olan ve COVID-19 salgını gibi önemli şoklara karşı oldukça hassas olan uluslararası seyahat ve ağırlama endüstrisini büyük ölçüde etkilemiştir. Salgından küresel çapta yara alan turizm endüstrisi, uluslararası turizm yazınında Covid-19 ve turizm ilişkisinin çeşitli boyutlarda ele alınıp incelenmesini beraberinde getirmiştir. Turizm endüstrisinin, ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olduğu düşünüldüğünde ulusal turizm yazınında da benzer bir eğilim görülmektedir. Bu makalede, mevcut araştırma alanlarını bulmak ve ileriye dönük bir yol önermek için turizm alanındaki COVID-19 ulusal yazını bibliyometrik analiz ile incelenmiştir. Araştırma kapsamına 41 makale dahil edilmiştir. Bunlar, üç ana ve yedi alt tema kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu bu tema ve alt temalar aracılığıyla incelenen 41 makalenin ortak yönleri değerlendirilerek çeşitli önermeler geliştirilmiştir. Bu önermeler ve araştırmanın diğer sonuçlarının, potansiyel araştırma fırsatları için bir yol haritası işlevi görmesi arzu edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Turizm, Bibliyometrik Analiz, Ulusal Turizm Yazını, Ortak Kelime Analizi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri