English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Destinasyonlarındaki Rolü: Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Örneği
(The Role of Non-Governmental Organizations in Tourism Destinations: Sarıgerme Environmental Education Association (SARÇED) Sample )

Yazar : Kadir Baysal    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 18-40


Özet
Günümüzde bir destinasyonda turizmin gelişim sürecine kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının (STK) da dâhil olduğu görülmektedir. Özellikle turizm destinasyonlarında doğal, ekonomik ve kültürel değerleri koruma ve yaşatma bağlamında STK’lar önemli bir rol üstlenmektedirler. Ayrıca STK’ların günümüzde kar amacı olmayan işletmeler olarak kamu yararına sosyal fayda sağlayıcı çok yönlü ve çok sayıda hizmetler vermekte oldukları da görülmektedir. Bu kapsamda STK’ların turizm destinasyonlarına olan katkılarını SARÇED. (Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği) özelinde belirlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde sivil toplum kuruluşları (STK) ile ilgili kavramlar ve turizmle ilişkili STK’lar hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümünde ise STK’ların turizm destinasyonlarındaki rolüne örnek olabilmesi açısından SARÇED’in Ortaca-Sarıgerme destinasyonuna olan katkılarının belirlenmesi amacı ile bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla dernek yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi aracılığı ile sunulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Sarıgerme destinasyonunda SARÇED’in öncelikle turizmin gelişmesine katkıda bulunduğu ve aynı zamanda yerel halka, çevre kurum ve kuruluşlara destek verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Sarıgerme, Sivil toplum kuruluşları (STK), Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED)

Abstract
Today, it is observed that the public and private sector as well as non-governmental organizations (NGOs) are involved in the tourism development process in destinations. NGOs play an important role especially in tourism destinations in terms of protecting and sustaining natural, economic and cultural values. In addition, it is seen that NGOs, as non-profit enterprises, provide versatile and numerous services that provide social benefits for the public good. In this context, determining the contributions of NGOs to tourism destinations by SARÇED constitutes the main purpose of the study. In the second part, an application study was carried out in order to determine the contributions of SARÇED to Ortaca-Sarıgerme destination in order to set an example for the role of NGOs in tourism destinations. In line with this purpose, a qualitative research was conducted with the association's managers using a semi-structured interview form. The obtained data was tried to be presented through the descriptive analysis method. As a result of the research, it was concluded that SARÇED primarily contributed to the development of tourism and also supported the local people, surrounding institutions and organizations in the destination of Sarigerme.

Keywords
Tourism, Sarigerme, Non- governmental Organization (NGO), Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri