English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Konaklama İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri: Bir Örnek Olay Çalışması
(Marketing Strategies Applied by Accommodation Establishments during Crisis Periods: A Case Study )

Yazar : Gökhan Turak   - Tülay Güzel  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 134-144


Özet
Kriz beklenmeyen zamanlarda meydana gelen ve işletmelerin devamlılığını büyük ölçüde etkileyen bir gerilim durumudur. Turizm sektörü çok yönlü yapısı nedeniyle krizlerden etkilenme konusunda oldukça hassas bir sektördür. Doğal afetler, terör olayları, salgın hastalıklar, siyasi gerilimler, ekonomideki dalgalanmalar vb. krizlere yol açarak her an için konaklama işletmelerinin turist kaybetmesine neden olabilir. Yeni ürünler geliştirmek, alternatif turizm pazarlarına yönelmek, maliyetleri düşürmek işletmeler için belki bir seçenek olabilir. Fakat her bir kriz durumunun birbirinden farklı olması sebebiyle yöneticilerin krize en uygun stratejiyi belirleyerek hareket etmesi gerekir. Etkili bir kriz yönetimi stratejik yönetim ile birlikte mümkündür. Akıllı bir stratejik yönetim uygulamasıyla krizler fırsata çevrilebilir. Covid-19 salgınıyla birlikte birçok konaklama işletmesinin pazarlama stratejilerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmiştir. Araştırmada Çanakkale’de bulunan beş yıldızlı Kolin Hotel üzerine bir örnek olay inceleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, otelin salgından nasıl etkilendiğinin belirlenmesi ve bu kriz durumuna karşı nasıl bir pazarlama stratejisi uyguladıklarını tespit etmektir. Salgından önce müşteri kitlesi genellikle Uzakdoğu’dan paket turlar ile gelen yabancı turistlerden oluşan Kolin Hotel’in, salgınla birlikte başlayan yurtiçi ve yurtdışı seyahat kısıtlamalarından olumsuz olarak etkilendiği görülmüştür. Otel yönetimi bunun üzerine çoğunluklu olarak pazar payı ve maliyet düşürme ve müşteri kazanma stratejilerini izlemiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizmde Kriz, Pazarlama Stratejileri, Konaklama İşletmeleri, Covid-19

Abstract
Crisis is a state of tension that occurs at unexpected times and greatly affects the continuity of businesses. The tourism sector is a very sensitive sector in terms of being affected by crises, due to its versatile structure. Natural disasters, terrorist incidents, epidemics, political tensions, fluctuations in the economy, etc., may cause crisis, and that can cause the accommodation businesses to lose tourists at any time. Developing new products, turning to alternative tourism markets, and reducing costs may be an option for businesses. However, since each crisis situation is different from each other, managers must determine the most appropriate strategy for the crisis. Effective crisis management is possible with strategic management. With a smart strategic management, crises can be turned into opportunities. With the Covid-19 outbreak, many hospitality businesses had to reconsider their marketing strategies. In the research, a case study was carried out on the five-star Kolin Hotel in Çanakkale. The purpose of this study is to determine how the hotel was affected by the epidemic and what kind of marketing strategy they implemented against this crisis situation. Before the epidemic, it was observed that Kolin Hotel, whose customer base was usually foreign tourists coming from the Far East with package tours, was negatively affected by domestic and international travel restrictions that started with the epidemic. Hotel management has mostly followed the strategies of market share and cost reduction and customer acquisition.

Keywords
Crisis in Tourism, Marketing Strategies, Accommodation Establishments, Covid-19

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri