English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Uluslararası Turistlerin Van Algısı
(International Tourists' Perception of Van )

Yazar : Faruk Alaeddinoğlu   - Cihat Şit  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 112-133


Özet
Van 1990’lı yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden her bin (1000) turistten onyedisinin ziyaret ettiği bir turizm bölgesi iken, bugün bin (1000) turistten sadece 1,3'ünün ziyaret ettiği bir varış noktası haline gelmiştir. Şüphesiz uluslararası turist sayısındaki bu azalışın birçok sebebi vardır. Bunların bir kısmı uluslararası konjonktürle ilgiliyken bir kısmı da ulusal ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin sonucudur. Ancak her ne şekilde olursa olsun uluslararası turistin Van’a ilişkin algısı mevcut sorunların çözümünde ana değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, Van’ı ziyaret eden 351 yabancı turiste 23 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, Van’ı ziyaret eden turistlerin geldikleri ülke çeşitliliğinin büyük ölçüde değiştiği ve Van’ın tek pazara (İran) muhtaç bir varış yeri haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, tatil anlayışına bağlı olarak işletmeleri hizmet ve ürün kalitesi açısından olumsuz etkilemiştir. Gelen turistlerin büyük ölçüde az harcama yaptıkları ve kaliteyi çokça aramadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla uluslararası turizmde öne çıkması gereken birçok değişken alt sıralarda kendine yer bulmuştur. Bununla birlikte Van’ı ziyaret eden uluslararası turistlerin %67’sinin başka bir yere uğramadan Van’a doğrudan geldiği, %59,3’ünün ilk gelişi olduğu ve %56,7’sinin ise Van’da eğlence altyapısını yetersiz bulduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Turizm, Turizm Algısı, Van, Turizmde Sürdürülebilirlik

Abstract
While Van was a tourism region visited by 17 of every 1000 tourists visiting Turkey in the 1990s, today it has become a destination only 1.3 percent of a thousand tourists visit. Undoubtedly, there are many reasons behind a decrease in the number of tourists. Some of these are related to the international conjuncture, some are the result of developments on a national and local scale. But, whatever the reason is, international tourists’ perceptions of Van is the main variable in solving the current problems. In this context, a survey which consists of 23 questions was applied to 351 international tourists who visited Van. As a result of the research, it is understood that the national diversity of the international visitors of Van has changed greatly, and Van has been become a destination in need of a single market (Iran). This situation has negatively affected the enterprises in terms of service and product quality depending on the sense of vacation. It is understood that international tourists spend substantially less and do not seek the same quality. Therefore, many variables that should stand out in international tourism have found their place in the lower ranks. In addition to this, it is understood that 67% of the international tourists to Van come directly to Van without visiting anywhere else. Also, 59.3% came on their first visit, and 56.7% find the entertainment infrastructure in Van is insufficient.

Keywords
International Tourism, Tourism Perception, Van, Sustainability in Tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri