English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgesel Turizmin Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği
(Evaluation of Geographical Indications in Terms of Development of Regional Tourism: The Case of Siirt Province )

Yazar : Yasemin Ceylan   - Meryem Samırkaş Komşu  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Özel Sayı 5
Sayfa : 59-75


Özet
Siirt ili turizm açısından değerlendirildiğinde daha çok inanç turizmi ile ön plana çıkmakta olup inanç turizmi dışında doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi işaretli ürünleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Coğrafi işaretleme, bölgenin ve yerel ürünlerin bilinirliğinin arttırılmasında, yerel değerlerin turistik bir ürün olarak pazarlanmasında ve bölgesel ekonomiye katkı sağlanmasında önemli bir araçtır. Bu çalışmada, Siirt ilinin merkezi kurum yöneticileriyle görüşmeler yapılarak Siirt ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler (Pervari balı, Perde pilavı, Büryan kebabı ve Siirt Battaniyesi) bölgesel turizmin gelişimi açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında merkezi kurum yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, coğrafi işaretlemenin bölgesel turizmin gelişimi açısından paydaşların oldukça önem verdiği bir konu olduğu ancak bu ürünlerin tek başına bir turistik çekicilik sağlayamayacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Coğrafi işaretli ürünlerin ilin doğal, tarihi, kültürel değerleri ile inanç turizmi ve gastronomi turizmiyle beraber bütünleştirilerek birbirini desteklemesi gerektiği, yerel değerlerin tanıtımının yapılması ve turizm ürünü olarak kullanımının yaygınlaşması, üretici ve tüketicide farkındalık yaratmak için ciddi anlamda çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varılmış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Coğrafi işaretleme, Yerel ürünler, Bölgesel gelişim, Siirt,

Abstract
When Siirt province is evaluated in terms of tourism, it comes to the forefront of faith tourism. Beyond faith tourism, it has important tourism potential with its natural, cultural, historical and geographically marked products. Geographical marking is an important tool in increasing the awareness of the region and local products, marketing local values as a touristic product and contributing to the regional economy. In this study, the geographically marked products of Siirt province (Pervari balı, Perde pilavı, Büryan kebabı ve Siirt Battaniyesi) were evaluated in terms of the development of regional tourism by interviewing the central institution managers of Siirt province. As a result of the interviews with the central institution managers within the scope of the study, it is understood that geographical indication is a subject that stakeholders attach great importance to in terms of the development of regional tourism. Still, these products alone cannot provide a touristic attraction. In this scope, it was concluded that geographically marked products should support each other by integrating the natural, historical and cultural values of the province with religious tourism and gastronomic tourism. Stakeholders should also promote local values and spread their use as a tourism product, and serious efforts should be made to raise awareness among producers and consumers.

Keywords
Geographical indication, Local products, Regional development, Siirt,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri